Bột Từ

Có tất cả 29 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Bột từ Minolta DV110 – Dùng cho máy Di152/ 183/ 200/ 2510 (200g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Konica Minolta DV110
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng : 200g – In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

400.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Minolta DV116 – Dùng cho máy Bizhub 165/ 185/ 195/ 215 (200g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Konica Minolta DV116
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Konica Minolta Bizhub 164/ 165/ 184/ 185/ 195/ 215/ 226/ 235/ 266
 • Dung lượng : 200g – In khoảng 55.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

400.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Minolta DV310 – Dùng cho máy Bizhub 250/ 282/ 350/ 362 (300g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Konica Minolta DV310
 • Nhà cung cấp: MITSUBISHI
 • Loại máy sử dụng : Konica Minolta Bizhub 200, 222, 250, 282, 350, 362
 • Dung lượng : 300g – In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

750.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Minolta DV411 – Dùng cho máy Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423 (300g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Konica Minolta DV411
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng : 300g – In khoảng 121.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

600.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Panasonic DP-8020/ 1515 (400g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Panasonic DP-8020/ 1515
 • Nhà cung cấp: Japan
 • Loại máy sử dụng : Panasonic DP1520P/ 1820E/ 1820P/ 8016P/ 8020E
 • Dung lượng : 400g – In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

700.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Developer Black – Cho máy Aficio MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002 (500g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Developer Black
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy sử dụng : Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Dung lượng : 500g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

3.000.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Developer Black – Dùng cho máy Aficio MP 2001/ 2001L/ 2501L (345g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Developer Black
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy sử dụng : Ricoh MP 2001/ 2001L/ 2501L
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

950.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 18 – Dùng cho máy Aficio 1035/ 1045 (500g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 18
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045
 • Dung lượng : 500g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.400.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 19 – Dùng cho máy Aficio 1015/ 1018 (345g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 19
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

650.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 21 – Dùng cho máy Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500 (1000g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 21
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 21 – Dùng cho máy Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500 (1000g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 21
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

700.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 24 – Dùng cho máy Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000 (900g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 24
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
 • Dung lượng : 900g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 24 – Dùng cho máy Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000 (900g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 24
 • Nhà cung cấp: Chính hãng
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
 • Dung lượng : 900g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

2.000.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 26 – Dùng cho máy Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045 (520g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 26
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045
 • Dung lượng : 520g – In khoảng 200.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

750.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 26 – Dùng cho máy Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045 (520g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 26
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045
 • Dung lượng : 520g – In khoảng 30.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.500.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 28 – Dùng cho máy Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352 (345g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 28
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 28 – Dùng cho máy Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352 (345g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 28
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

700.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 28 – Dùng cho máy Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352 (345g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 28
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

900.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 3 – Dùng cho máy FT 3813/ 4015/ 4621 (370g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 3
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy photo : Ricoh FT 3813/ 4015/ 4621
 • Dung lượng : 370g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

500.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 30W – Dùng cho máy Aficio W240 (1000g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 30W
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio W240
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

2.900.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh Type 410 – Dùng cho máy FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870 (1000g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 410
 • Nhà cung cấp: Siêu Thanh
 • Loại máy photo : Ricoh FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

800.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Ricoh type 7 – Cho máy Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000 (1000g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 7
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 360.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Sharp AR-202SD – Dùng cho máy AR-162/ 163/ 201/ 206/ M160/ M205/ M207 (400g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-202SD
 • Nhà cung cấp: Fuji
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-162/ 163/ 164/ 201/ 207/ 206/ M160/ M161/ M162/ M205/ M206/ M207
 • Dung lượng : 400g – In khoảng 50.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

450.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Sharp AR-205SD – Dùng cho máy AR-5516D/ 5516N/ 5520D/ 5520D/ 275 (300g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-205SD
 • Nhà cung cấp: Fuji
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-5516D/ 5516N/ 5520D/ 5520D/ 275
 • Dung lượng : 300g – In khoảng 50.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

480.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Sharp AR-271SD – Dùng cho máy AR-235/ 275, AR-M208/ 236/ 275 (400g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-271SD
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-235/ 275/ 127/ 5135/ 5625/ 5631/ M208/ M235/ M236/ M237/ M257/ M258/ M277/ M316/ M317/ M318/ M276/ N275
 • Dung lượng : 400g – In khoảng 25.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Sharp MX-235AV – Dùng cho máy AR-5618/ 5620/ 5623 (300g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp MX-235AV
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR: 5618/ 5618D/ 5618N/ 5620/ 5620D/ 5620N/ 5623/ 5623D/ 5623N; MX-M:182/ 182D/ 202D/ 232D
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

550.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Sharp MX-500AV – Dùng cho máy MX-M283/ 363/ 453/ 503 (310g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp MX-500AV
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Sharp MX-M283/ 363/ 453/ 503
 • Dung lượng : 310g – In khoảng 40.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

650.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Toshiba D-2320 – Dùng cho máy ES163/ 165/ 181/ 200/ 203/ 205/ DP-2320/ 2820 (500g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Toshiba D-2320
 • Nhà cung cấp: Sinotron
 • Loại máy sử dụng : Toshiba e-Studio 163/ 165/ 181/ 200/ 203/ 205/ DP-2320/ 2820
 • Dung lượng : 500g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Bột từ Toshiba D-6000 – Dùng cho máy e-STUDIO 550/ 600/ 720/ 850 (1400g) , .
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Toshiba D-6000
 • Nhà cung cấp: CET
 • Loại máy sử dụng : Toshiba e-STUDIO 550/ 600/ 720/ 850
 • Dung lượng : 1400g – In khoảng 400.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Đến hết hộp mực
Xem thêm

1.200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office