Chip Mực/ Chip Drum

Có tất cả 154 sản phẩm được tìm thấy
Bộ chip Canon LBP 5000/ 5100 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 307 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 316 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 611Cn/ 613Cdw/ MF631Cn/ 633Cdw/ 635Cx (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 045 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 611Cn/ 613Cdw/ MF631Cn/ 633Cdw/ 635Cx
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/ MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 054 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/ MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 7010C/ 7018C (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 329 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 7010C/ 7018C
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 331 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 841Cdn/ 843Cx (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 335 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 841Cdn/ 843Cx
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Canon LBP 9100/ 9500/ 9600Cdn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Canon 322 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 9100/ 9500/ 9600Cdn
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1015/ CM1017 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 124A
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ 2605/ CM1015/ CM1017
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP1025/ CP1025nw/ M175a/ M175nw/ M275nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 126A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1025/ CP1025nw/ M175a/ M175nw/ M275nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP1215/ CP1515/ CP1518/ CM1312 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 125A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CP1518/ CM1312
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP2020/ CP2025/ CM2320 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 304A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP2020/ CP2025/ CM2320
 • Dung lượng : 15.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP4005/ 4005n/ 4005dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 642A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP4005/ 4005n/ 4005dn
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color CP5225n/ CP5225dn/ M750n/ M750dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 650A
 • Dùng cho máy in : HP Color Enterprise CP5225/ CP5525
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color Enterprise CP4020/ CP4025/ CP4525 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 648A
 • Dùng cho máy in : HP Color Enterprise CP4020/ CP4025/ CP4525
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet 3600/ 3800 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 502A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 3600/ 3800
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet 4600/ 4650/ 5500/ 5550 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 641A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 4600/ 4650/ 5500/ 5550
 • Dung lượng : 48.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

400.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet CP3520/ CP3525/ CM3530 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 504A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet CP3520/ CP3525/ CM3530
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color LaserJet Pro M176n/ M177fw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 130A
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet Pro M176n/ M177fw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M154a/ M154nw/ M180n/ M181fw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 204A
 • Dùng cho máy in : HP Color M154a/ M154nw/ M180n/ M181fw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M252n/ M252dw/ M277dn/ M277dw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 201A
 • Dùng cho máy in : HP Color M252n/ M252dw/ M277dn/ M277dw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M254nw/ M254dw/ M280nw/ M281fdn/ M281fdw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 202A
 • Dùng cho máy in : HP Color M254nw/ M254dw/ M280nw/ M281fdn/ M281fdw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M375nw/ M451nw/ M451dn/ M475dn (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 305A
 • Dùng cho máy in : HP Color M375nw/ M451nw/ M451dn/ M475dn
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 410A
 • Dùng cho máy in : HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color M551n/ 551dn/ 551xh (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 507A
 • Dùng cho máy in : HP Color M551n/ 551dn/ 551xh
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP Color Pro 200 M251/ M276nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 131A
 • Dùng cho máy in : HP Color 200 M251/ M276nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip HP LaserJet Pro CM1415fnw/ CP1525nw (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip HP 128A
 • Dùng cho máy in : HP Color CM1415fnw/ CP1525nw
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Ricoh MP C2000/ C2500/ C3000/ C3500/ C4500 (BK/C/Y/M) , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 888680
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C2000/ C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Ricoh MP C6000/ C7500 (BK/C/Y/M) , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 841288/ 841084
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6000/ C7500
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

400.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Ricoh MP C6001/ C6501/ C7501 (BK/C/Y/M) , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh 600125
 • Dùng cho máy in : Ricoh MP C6001/ C6501/ C7501
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 20.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

400.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Ricoh SP C231/ C232/ C242/ C310/ C311 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Ricoh R70543
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP C231/ C232/ C242/ C310/ C311
 • Dung lượng : 24.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Samsung CLP-300BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in : Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

320.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 154

320000

Bộ chip Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110 (BK/C/Y/M)

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office