Chip Mực/ Chip Drum - Hoang Minh Office

Hiển thị 1–28 của 121 kết quả

Chip Mực/ Chip Drum (Tổng 121 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Canon 051
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 161dn/ 162dw/ MF264dw/ 267dw/ 269dw
 • Dung lượng: 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Canon 057
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 223dw/ 226dw/ MF443dw/ MF445dw/ MF449x
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Canon 319
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6670dn/ MF411dw/ 416dw
 • Dung lượng: 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Canon 047
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 113w/ MF113w/ 913w
 • Dung lượng: 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Canon 312
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 3050/ 3100b/ 3150
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 107A
 • Dùng cho máy in: HP laser 107a/ 107w/ 135a/ 135w/ 137fnw
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 151A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro 4003dn/ 4003dw/ 4103fdn/ 4103fdw
 • Dung lượng: 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 6.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP Q7516A
 • Dùng cho máy in: HP 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Dung lượng: 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 17A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130fw
 • Dung lượng: 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CF283A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M125a/ M127fn/ M201n/ M201dw/ M225dw
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 30A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdw
 • Dung lượng: 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 136A (W1360A)
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet M211d/ M211dw/ M236dw/ M236sdw
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 76A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M404dn/ M404dw/ M428fdn/ M428fdw
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 56A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet MFP M433a/ M436n/ M436dn/ M436nda
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CZ192A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M435nw/ M701a/ M701n/ M706n
 • Dung lượng: 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 335A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet MFP M438/ M440/ M442/ M443
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CE390A
 • Dùng cho máy in: HP Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn/ M4555 mfp
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP 103A
 • Dùng cho máy in: HP Neverstop 1000a/ 1000w/ 1200a/ 1200w
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CE285A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf
 • Dung lượng: 2.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CE505A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P2035/ P2055, Canon LBP 6300
 • Dung lượng: 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip HP CC364A
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 316 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 045 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 611Cn/ 613Cdw/ MF631Cn/ 633Cdw/ 635Cx
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 054 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/ MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 046 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 653Cdw/ 654Cx/ MF730c
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 331 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 7110Cw/ 7100Cn/ MF8210Cn/ 8280Cw
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 307 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 5000/ 5100
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Canon 329 BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 7010C/ 7018C
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

35000

Chip màu Canon LBP 7010C/ 7018C (CRG-329)

Trong kho