Thanh Nhiệt - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Thanh Nhiệt (Tổng 14 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-59
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2002/ 2202n/ 2004n/ 2006n/ 2206n
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-59
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2002/ 2202n/ 2004n/ 2006n/ 2206n
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-28
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2016/ 2018/ 2020/ 2318/ 2420/ 2422L
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-28
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2016/ 2018/ 2020/ 2318/ 2420/ 2422L
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-50
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2535/ iR2545
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-50
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR2535/ iR2545
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-26
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR3035/ 3045/ 3570/ 4570/ 3530
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon NPG-26
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Canon iR3035/ 3045/ 3570/ 4570/ 3530
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 1210/ 3200/ 3210
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 1210/ 3200/ 3210
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 410A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 410A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP Color M452nw/ M452dn/ M477fdn/ M477fdw
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 15A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 15A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 92A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 92A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 1300
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1300/ 1150
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 1300
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet 1300/ 1150
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 2015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 2015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 78A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 MFP
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại thanh nhiệt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Heating Element HP 78A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 MFP
 • Tuổi thọ thanh nhiệt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Thanh nhiệt HP P1560/ P1566/ P1606/ M1536 (78A)

Trong kho