Máy Chiếu

Có tất cả 110 sản phẩm được tìm thấy
Máy chiếu Acer P6200S

31.200.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Acer P6200S , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024×768)
 • Tuổi thọ đèn: 4.500 giờ. Bóng đèn 310W
 • Cân nặng: 4.5 kg
Learn More

31.200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Acer X118HP

9.350.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Acer X118HP , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: SVGA (800×600)
 • Tuổi thọ đèn: Lên đến 15.000 giờ. Bóng đèn 220W
 • Cân nặng: 2.8 kg
Learn More

9.350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Acer X128HP

11.350.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Acer X128HP , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024×768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên đến 15.000 giờ. Bóng đèn 220W
 • Cân nặng: 2.8 kg
Learn More

11.350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ EX600

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ EX600 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024×768)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000/10.000/15.000 hrs (Normal/Eco/SmartEco). Bóng đèn 203W
 • Cân nặng: 2.38 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ MH733

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MH733 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
 • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 240W
 • Cân nặng: 2.5 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ MS550

8.450.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MS550 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: SVGA (800×600)
 • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ
 • Cân nặng: 2.3 kg
Learn More

8.450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu BenQ MS560

9.990.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MS560 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
 • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 270W
 • Cân nặng: 2.3 kg
Learn More

9.990.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ MW550

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MW550 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ. Bóng đèn 200W
 • Cân nặng: 2.3 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ MX535

9.550.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MX535 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024×768)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000/10.000/15.000 hrs (Normal/Eco/SmartEco). Bóng đèn 203W
 • Cân nặng: 2.38 kg
Learn More

9.550.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu BenQ MX550

11.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MX550 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024×768)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000/10.000/15.000 hrs (Normal/Eco/SmartEco). Bóng đèn 203W
 • Cân nặng: 2.38 kg
Learn More

11.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ MX631ST

15.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ MX631ST , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 13.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ. Bóng đèn 270W
 • Cân nặng: 2.6 kg
Learn More

15.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ TK800M

35.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ TK800M , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3.000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: VGA (640 x 480) đến 4K UHD (3840 x 2160)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ. Bóng đèn 240W
 • Cân nặng: 4.2 kg
Learn More

35.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ W1700M

49.200.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ W1700M , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 2.000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: 4K UHD (3840 x 2160)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ. Bóng đèn 240W
 • Cân nặng: 4.2 kg
Learn More

49.200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu BenQ W2700

48.200.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu BenQ W2700 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 2.000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 30.000 : 1
 • Độ phân giải: 4K UHD (3840 x 2160)
 • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 245W
 • Cân nặng: 4.2 kg
Learn More

48.200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight ALU452

33.800.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight ALU452 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000
 • Cân nặng: 3.26 kg
Learn More

33.800.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight ALW402

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight ALW402 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000 (Eco), bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 3.06 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Boxlight ALX350

14.900.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight ALX350 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 3000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000 (Eco), bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 3.06 kg
Learn More

14.900.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight ALX402

20.650.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight ALX402 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000 (Eco), bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 3.06 kg
Learn More

20.650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight ALX462

19.850.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight ALX462 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000
 • Cân nặng: 3.26 kg
Learn More

19.850.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight KTU600

41.300.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight KTU600 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 (Eco)
 • Cân nặng: 4.45 kg
Learn More

41.300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Boxlight KTX600

33.250.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Boxlight KTX600 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 (Eco), bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 4.45 kg
Learn More

33.250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-1776W

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-1776W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 230W UHE
 • Cân nặng: 1.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-1795F

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-1795F , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ, bóng đèn 214W UHE
 • Cân nặng: 1.83 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2065

27.750.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2065 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ (Eco)
 • Cân nặng: 4.3 kg
Learn More

27.750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2155W

26.750.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2155W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.2 kg
Learn More

26.750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2165W

30.190.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2165W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ, bóng đèn 300W UHE
 • Cân nặng: 4.7 kg
Learn More

30.190.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2255U

38.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2255U , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ, bóng đèn 300W UHE
 • Cân nặng: 4.6 kg
Learn More

38.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2265U

38.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2265U , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.3 kg
Learn More

38.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-972

19.490.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-972 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4100 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ, bóng đèn 230W
 • Cân nặng: 3.0 kg
Learn More

19.490.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-982W

25.700.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-982W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ, bóng đèn 230W
 • Cân nặng: 3.1 kg
Learn More

25.700.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Epson EB-E01

11.890.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-E01 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

11.890.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-E10

12.690.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-E10 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ (Eco), bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

12.690.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 110

12690000

Máy chiếu Epson EB-E10

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office