Ruy băng Oki & Olivetti

Có tất cả 6 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Ruy băng mực máy in kim Oki 5320/ 5330/ 5360/ 8320 , .
 • Loại mực: Mực máy in kim Oki
 • Mã mực: Oki 5320
 • Dùng cho máy: Oki 5320/ 5330/ 5360/ 8320
 • Số bản in: 4 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

100.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Ruy băng mực máy in kim Oki ML-1190 .
 • Loại mực: Mực máy in kim Oki
 • Mã mực: Oki ML-1190 Ribbon
 • Dùng cho máy: ML-5720 / 5790
 • Số bản in: 4 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Ruy băng mực máy in kim Oki ML-5720 / 5790 .
 • Loại mực: Mực máy in kim Oki
 • Mã mực: Oki 5720 Ribbon
 • Dùng cho máy: ML-5720 / 5790
 • Số bản in: 8 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

350.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Ruy băng mực máy in kim Oki ML-590 , .
 • Loại mực: Mực máy in kim Oki
 • Mã mực: Oki ML-590
 • Dùng cho máy: Oki ML-390FB, ML-590, ML-591
 • Số bản in: 4 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

130.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Ruy băng mực máy in kim Oki ML-6300FB .
 • Loại mực: Mực máy in kim Oki
 • Mã mực: Oki 6300
 • Dùng cho máy: Oki ML-6300FB
 • Số bản in: 4 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

155.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Featured!
Ruy băng mực máy in kim Olivetti PR-2 , , .
 • Loại mực: Mực máy in kim Olivetti
 • Mã mực: Olivetti PR-2
 • Dùng cho máy: Olivetti PR-2
 • Số bản in: 3.5 triệu ký tự
 • Bảo hành: Chính hãng
Xem thêm

180.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office