Máy Hủy Dino Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy Hủy Dino (Tổng 4 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-6%
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 25 mm
 • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Trả ngược giấy - Dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 20 lít.
 • Kích thước: 340 x 263 x 560 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kẹp giấy, kim bấm, thẻ Credit.; Hệ thống chống ồn hiện đại; Thùng nhựa ABS
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 25 mm
 • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Trả ngược giấy - Dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 20 lít.
 • Kích thước: 340 x 263 x 560 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kẹp giấy, kim bấm, thẻ Credit.; Hệ thống chống ồn hiện đại; Thùng nhựa ABS
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-6%
 • Công suất hủy (70g/A4): 22 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 23 mm
 • Tốc độ hủy: 3.0m/phút
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Tự động dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 30 lít.
 • Kích thước: 400 x 310 x 650 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy kim bấm, Hủy thẻ credit card, Hủy CD; Có bánh xe di chuyển dễ dàng
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 22 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 23 mm
 • Tốc độ hủy: 3.0m/phút
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Tự động dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 30 lít.
 • Kích thước: 400 x 310 x 650 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy kim bấm, Hủy thẻ credit card, Hủy CD; Có bánh xe di chuyển dễ dàng
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-10%
 • Công suất hủy (70g/A4): 12 - 15 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 20 mm
 • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Tự động dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 410 x 318 x 620 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ credit, đĩa CD; Hệ thống chống ồn hiện đại
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 12 - 15 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.0 x 20 mm
 • Tốc độ hủy: 3.5m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Tự động dừng khi thùng mở/ thùng đầy/ motor nóng
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 410 x 318 x 620 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ credit, đĩa CD; Hệ thống chống ồn hiện đại
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-5%
 • Công suất hủy (70g/A4): 6 - 8 tờ/lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 15 mm
 • Tốc độ hủy: 2.0m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Trả giấy ngược - Tự động dừng khi thùng đầy/ thùng mở/ motor nóng
 • Thùng giấy: 15 lít.
 • Kích thước: 353 x 240 x 461 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy kim kẹp, kim bấm, thẻ credit; Hệ thống chống ồn hiện đại; Thùng nhựa ABS
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 6 - 8 tờ/lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 2.0 x 15 mm
 • Tốc độ hủy: 2.0m/phút
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Trả giấy ngược - Tự động dừng khi thùng đầy/ thùng mở/ motor nóng
 • Thùng giấy: 15 lít.
 • Kích thước: 353 x 240 x 461 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy kim kẹp, kim bấm, thẻ credit; Hệ thống chống ồn hiện đại; Thùng nhựa ABS
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ

3550000

Máy hủy tài liệu Dino Superstar

Trong kho