Trục Cao Su/ Trục Sạc

Có tất cả 60 sản phẩm được tìm thấy
Trục cao su Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916nw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Brother 1010
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916nw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Brother 2025
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2030/ 2050, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Brother 2130
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2130/ 2240/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Brother HL-2140/ 2150n/ 2170w/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840n , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Brother 2140
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150n/ 2170w/ DCP-7030/ 7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840n
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Brother HL-L2300/ 2360/ 2361/ 2321/ 2366/ MFC-L2701 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Brother 2385
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Brother HL-L2300/ 2360/ 2361/ 2321/ 2366/ MFC-L2701
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 1210

30.000 đ

0 trên 5
Trục cao su Canon LBP 1210 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 319
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 2900/ 3000 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 312
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3300/ 3360 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 308
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 309
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 3970
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser màu
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 316
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 325
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 326
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 4450/ 4750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser màu
 • Mã hàng : Charge Roller HP 126A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser màu
 • Mã hàng : Charge Roller HP 125A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP Color CP3520/ CP3525/ CM3530 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser màu
 • Mã hàng : Charge Roller HP 504A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP3520/ CP3525/ CM-3530
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 15A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 4200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 29X
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 16A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 80A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 35A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 85A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120 (36A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 36A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 05A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro P2035/ P2055
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet Pro M402n/ M402d/ M402dn/ M426fdw (26A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 26A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M402n/ M402d/ M402dn/ M426fdw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller HP 93A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M435nw/ M706n
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 60

60000

Trục cao su HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A)

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office