Cụm Băng Tải

Có tất cả 10 sản phẩm được tìm thấy
Băng tải ADF Ricoh 1060/ 1075, MP5500/ 6500/ 7500/ 9000 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : ADF Paper Feed Belt Ricoh 1060/ 1075
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1060/ 1075, MP5500/ 6500/ 7500
 • Tuổi thọ băng tải : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 3 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Băng tải Ricoh 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Ricoh 1035
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001
 • Tuổi thọ băng tải : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 3 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Băng tải Toshiba E550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Toshiba E550
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501/ C6500/ C6501 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Minolta C6501
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501/ C6500/ C6501
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Ricoh 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ 3205 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh 1035
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ 3205
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Ricoh 2051/ 2060/ 2075, MP7000/ 7500/ 8000 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh 2051
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 2051/ 2060/ 2075, MP7000/ 7500/ 8000
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Ricoh 550/ 650/ 700/ 1055, FT-6645/ 7650 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh 1055
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 550/ 650/ 700/ 1055, FT-6645/ 7650
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh MP4000
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP4000/ 4001/ 5000/ 5001
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Ricoh 1035
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ MP4000/ 4001/ 5000/ 5001
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt băng tải Toshiba E55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070 , .
0 trên 5
 • Loại gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Transfer Belt Blade Toshiba 6570
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba e-STUDIO 55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070
 • Tuổi thọ gạt : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock

60000

Gạt băng tải Toshiba E55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office