Thông tin tuyển dụng

Nhân viên Digital Marketing

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên Marketing Tổng Hợp

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên Hành Chính

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên bán hàng trực tuyến

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên kinh doanh Dự án

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 10 – 12 triệu
Số lượng: 1

Nhân viên kỹ thuật IT máy in - máy tính

Nhân sự chính thức
Hạn nộp: 30-04 -2021
Mức lương: 7 – 10 triệu
Số lượng: 3
Liên hệ tuyển dụng: 090 204 3730 (chị Hồng).
Nộp hồ sơ qua email: hoangminhoffice@gmail.com

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office