Máy Chiếu Sony

Có tất cả 25 sản phẩm được tìm thấy
Máy chiếu Sony VPL-CH350

32.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-CH350 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Learn More

32.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-CH355

33.100.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-CH355 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Learn More

33.100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-CWZ10

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-CWZ10 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-CXZ10

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-CXZ10 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-DX221

10.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-DX221 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 2800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 4000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Tối đa 10.000 giờ
 • Cân nặng: 2.7 kg
Learn More

10.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-EW575

31.350.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-EW575 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.0 kg
Learn More

31.350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Sony VPL-EX453

16.450.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-EX453 , , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.8 kg
Learn More

16.450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-EX570

20.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-EX570 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.9 kg
Learn More

20.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-EX573

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-EX573 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Sony VPL-EX575

20.900.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-EX575 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
Learn More

20.900.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FH31

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FH31 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 8.2 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FH500L

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FH500L , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 7000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FH60

89.900.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FH60 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13.0 kg
Learn More

89.900.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FH65

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FH65 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 13.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FHZ58

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FHZ58 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 500.000 : 1
 • Độ phân giải:1920 x 1200 Pixels
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FHZ65

242.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FHZ65 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn laser
 • Cân nặng: 16.0 kg
Learn More

242.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FHZ70L

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FHZ70L , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 8000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1280)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FW60

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FW60 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FWZ60

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FWZ60 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 16.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FX37

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FX37 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 6.000 giờ
 • Cân nặng: 8.11 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-FX500L

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-FX500L , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 8.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-HW45ES

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-HW45ES , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-HW65ES

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-HW65ES , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-PWZ11

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-PWZ11 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Sony VPL-PXZ11

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Sony VPL-PXZ11 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock

Máy chiếu Sony VPL-PXZ11

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office