Máy Chiếu Sony - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Máy Chiếu Sony (Tổng 25 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-4%
33.500.000
32.000.000
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Hết hàng
 • Độ sáng: 2800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 4000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Tối đa 10.000 giờ
 • Cân nặng: 2.7 kg
 • Độ sáng: 2800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 4000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Tối đa 10.000 giờ
 • Cân nặng: 2.7 kg
-4%
32.500.000
31.350.000
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.0 kg
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.0 kg
-5%
17.500.000
16.700.000
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.8 kg
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.8 kg
-5%
21.500.000
20.500.000
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.9 kg
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.9 kg
-4%
22.500.000
21.500.000
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 12.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
-3%
23.000.000
22.300.000
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.1 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 8.2 kg
 • Độ sáng: 4300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 225W
 • Cân nặng: 8.2 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 7000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 7000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
-5%
95.000.000
89.900.000
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13.0 kg
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 13.0 kg
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 13.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 500.000 : 1
 • Độ phân giải: 1920 x 1200 Pixels
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 500.000 : 1
 • Độ phân giải: 1920 x 1200 Pixels
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
-3%
250.000.000
242.000.000
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn laser
 • Cân nặng: 16.0 kg
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn laser
 • Cân nặng: 16.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 8000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1280)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 8000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1280)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 16.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13 kg
 • Độ sáng: 5200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 280W
 • Cân nặng: 13 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 16.0 kg
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ, bóng đèn 370W
 • Cân nặng: 16.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 6.000 giờ
 • Cân nặng: 8.11 kg
 • Độ sáng: 6000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 6.000 giờ
 • Cân nặng: 8.11 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 8.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
 • Độ sáng: 7000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2500 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 8.000 giờ, bóng đèn 330W
 • Cân nặng: 20.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
 • Độ sáng: 1800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 120.000 : 1
 • Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)
 • Tuổi thọ đèn: 5.000 giờ, bóng đèn 215W
 • Cân nặng: 9.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg
Liên hệ nhận báo giá
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: ∞:1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 20.000 giờ
 • Cân nặng: 8.7 kg

Máy chiếu Sony VPL-PXZ11

Trong kho