Cuộn Lau/ Rulô Dầu

Có tất cả 7 sản phẩm được tìm thấy
Cuộn lau dầu Ricoh 1060/ 1075, MP6500/ 7000/ 7500 , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1060/ 1075, MP6500/ 7000/ 7500
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cuộn lau dầu Ricoh 1060/ 1075, MP6500/ 7000/ 7500 , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1060/ 1075, MP6500/ 7000/ 7500
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

160.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cuộn lau dầu Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002 , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cuộn lau dầu Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo : Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cuộn lau dầu Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850 , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo : Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cuộn lau dầu Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850 , .
0 trên 5
 • Loại cuộn lau : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Web
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Rulo dầu Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850 , .
0 trên 5
 • Loại rulo : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Cleaning Roller
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ rulo : 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock

250000

Rulo dầu Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office