Toshiba Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị 1–28 của 143 kết quả

Toshiba

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Transfer Belt Toshiba E550
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo: Toshiba e-STUDIO 550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Transfer Belt Toshiba E550
 • Nhà cung cấp: Nhật (Origin)
 • Dùng cho máy photo: Toshiba e-STUDIO 550/ 555/ 650/ 655/ 720/ 810/ 850
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-8%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Toshiba D-2320
 • Loại máy sử dụng: Toshiba e-Studio 163/ 165/ 181/ 200/ 203/ 205/ DP-2320/ 2820
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Toshiba D-2320
 • Loại máy sử dụng: Toshiba e-Studio 163/ 165/ 181/ 200/ 203/ 205/ DP-2320/ 2820
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-11%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Toshiba D-6000
 • Loại máy sử dụng: Toshiba e-STUDIO 550/ 600/ 720/ 850
 • Dung lượng: 1400g - In khoảng 400.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Toshiba D-6000
 • Loại máy sử dụng: Toshiba e-STUDIO 550/ 600/ 720/ 850
 • Dung lượng: 1400g - In khoảng 400.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-19%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-19%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-19%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-34%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-34%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng: 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in: Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng: 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại cuộn lau: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo: Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại cuộn lau: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Fuser Cleaning Web
 • Dùng cho máy photo: Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại cuộn lau: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Fuser Cleaning Web
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại cuộn lau: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Fuser Cleaning Web
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Toshiba E550/ 650/ 810, E520/ 600/ 720/ 850
 • Tuổi thọ cuộn lau: 100.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Transfer Belt Blade Toshiba 6570
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Toshiba e-STUDIO 55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070
 • Tuổi thọ gạt: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Transfer Belt Blade Toshiba 6570
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Toshiba e-STUDIO 55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070
 • Tuổi thọ gạt: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

60000

Gạt băng tải Toshiba E55/ 65/ 80, DP-4580/ 6570/ 8070

Trong kho