Sharp

Có tất cả 91 sản phẩm được tìm thấy
Bạc phíp lô ép Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205/ 206 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Lower Roller Bushing Thương Hiệu Sharp Model AR-153/ 158/ 208 AR-200/ 201/ 205/ 206/ 207 AR-160/ 161/ 162/ 163/ 164 AL-2030 AL-1000/ 1010/ 1020 AL-1200/ 1220/ 1240/ 1250 OEM No. NBRGP0260FCZ1

Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bạc phíp lô sấy Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205/ 206 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Upper Roller Bushing Thương Hiệu Sharp Model AR-153/ 158/ 208 AR-200/ 201/ 205/ 206/ 207 AR-160/ 161/ 162/ 163/ 164 AL-1000/ 1010/ 1020 AL-1200/ 1220/ 1240/ 1250 OEM No. NBRGP0567FCZZ

Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bạc phíp lô sấy Sharp AR-M256l/ 258/ 318/ MX-M260/ 264n/ 310 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Upper Roller Bushing Thương Hiệu Sharp Model AR-M256L / AR-M316L AR-M258 / AR-M318 AR-M236 / AR-M276 AR-M237 / AR-M 277 MX-M260 / MX-M264N MX-M310 / MX-M314N MX-M354N OEM No. NBRGP0025QSZZ

Learn More

130.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bạc phíp lô sấy Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Upper Roller Bushing Thương Hiệu Sharp Model MX-M363N MX-M363U MX-M453N MX-M453U MX-M503N MX-M503U MX-M623N MX-M623U MX-M654N MX-M753N MX-M753U MX-M754N OEM No. LBSHZ0376FCZ1

Learn More

130.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy ARDF Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201/ 205 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Manual Feed Tire Thương Hiệu Sharp Model AR-150 / AR-150N / AR-151 AR-155 / AR-155N / AR-156 AR-160 / AR-161 AR-162 / AR-163 AR-162S / AR-164 AR-168D / AR-168S AR-200 / AR-200S / AR-200SE AR-201 / AR-205 / AR-206 / AR-207 AR-208D / AR-208S AR-5316 AR-M236 / AR-M276 AR-M237 […]

Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy ARDF Sharp SF-2022/ 2025/ 2027/ 2035/ 2040/ 2540 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Manual Feed Tire Thương Hiệu Sharp Model AR-150 / AR-150N / AR-151 AR-155 / AR-155N / AR-156 AR-160 / AR-161 AR-162 / AR-163 AR-162S / AR-164 AR-168D / AR-168S AR-200 / AR-200S / AR-200SE AR-201 / AR-205 / AR-206 / AR-207 AR-208D / AR-208S AR-5316 AR-M236 / AR-M276 AR-M237 […]

Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201/ 205 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Feed Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-160 / AR-161 AR-162 / AR-163 / AR-164 AR-200 / AR-205 AR-201 / AR-206 / AR-207 AL-2030 AL-2031 AL-2041 AL-2051 OEM No. CROLP0039QS01

Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy Sharp AR-M256l/ 258/ 318/ MX-M260/ 264n/ 310 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Feed Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M208 / AR-M208N AR-M236 / AR-M237 / AR-M276 / AR-M277 AR-M256L / AR-M316L / AR-M258 / AR-M318 AR-235 / AR-275 MX-M260 / MX-M264N MX-M310 / MX-M314N / MX-M354N OEM No. NROLR0133QSZZ

Learn More

110.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy Sharp AR-M350/ 450/ 355U/ 455U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Separation Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M236 / AR-M237 / AR-M257 AR-M276 / AR-M277 / AR-M317 AR-M350 / AR-M350N / AR-M350U AR-M450 / AR-M450N / AR-M450U MX-M350 / MX-M350N / MX-M350U MX-M450 / MX-M450N / MX-M450U OEM No. NROLR1311FCZZ

Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe đẩy giấy Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U/ 623U/ 753U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Feed Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M550N / AR-M550U AR-M620N / AR-M620U AR-M700N / AR-M700U MX-M1100 MX-M283N MX-M363N / MX-M363U MX-M453N / MX-M453U MX-M503N / MX-M503U MX-M550 / MX-M550N / MX-M550U MX-M620 / MX-M620N / MX-M620U MX-M623N / MX-M623U MX-M700 / MX-M700N / MX-M700U MX-M753N / MX-M753U MX-M850 […]

Learn More

110.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe lấy giấy Sharp AR-M256l/ 258/ 318/ MX-M260/ 264n/ 310 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Feed Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M208 / ARM208N AR-M236 / AR-M276 AR-M237 / AR-M277 AR-235 / AR-275 MX-M260 / MX-M264N MX-M310 MX-M314N MX-M354N OEM No. NROLR0132QSZ1

Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe lấy giấy Sharp AR-M350/ 450/ 355U/ 455U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Pickup Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M350 / AR-M450 AR-M351U / AR-M451U AR-M355U / AR-M455U MX-M350U / MX-M450U MX-M350N / MX-M450N OEM No. NROLR1509FCZZ

Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe lấy giấy Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U/ 623U/ 753U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Paper Pickup Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M550N / AR-M550U AR-M620N / AR-M620U AR-M700N / AR-M700U MX-M1100 MX-M283N MX-M363N / MX-M363U MX-M453N / MX-M453U MX-M503N / MX-M503U MX-M550 / MX-M550N / MX-M550U MX-M620 / MX-M620N / MX-M620U MX-M623N / MX-M623U MX-M700 / MX-M700N / MX-M700U MX-M753N / MX-M753U MX-M850 […]

Learn More

110.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe tách giấy Sharp AR-M350/ 450/ 355U/ 455U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Separation Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M236 / AR-M237 / AR-M257 AR-M276 / AR-M277 / AR-M317 AR-M350 / AR-M350N / AR-M350U AR-M450 / AR-M450N / AR-M450U MX-M350 / MX-M350N / MX-M350U MX-M450 / MX-M450N / MX-M450U OEM No. NROLR1311FCZZ

Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bánh xe tách giấy Sharp MX-M363U/ 453U/ 503U/ 623U/ 753U , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Separation Roller Thương Hiệu Sharp Model AR-M550N / AR-M550U AR-M620N / AR-M620U AR-M700N / AR-M700U MX-M283N MX-M363N / MX-M363U MX-M453N / MX-M453U MX-M503N / MX-M503U MX-M550 / MX-M550N / MX-M550U MX-M620 / MX-M620N / MX-M620U MX-M623N / MX-M623U MX-M700 / MX-M700N / MX-M700U MX-M753N / MX-M753U OEM No. NROLR1466FCZ1

Learn More

110.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ nhông từ Sharp AR-160/ 161/ 200/ 201/ 205/ 206/ 207 , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Developer Gear Kit Thương Hiệu Sharp Model AR-160 AR-161 AR-162 AR-163 AR-164 AR-200 AR-201 AR-205 AR-206 AR-207 OEM No. NGERH0002YSZZ / NGERH0001YSZZ / NGERH0028QSZZ,

Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Sharp AR-202SD – Dùng cho máy AR-162/ 163/ 201/ 206/ M160/ M205/ M207 (400g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-202SD
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-162/ 163/ 164/ 201/ 207/ 206/ M160/ M161/ M162/ M205/ M206/ M207
 • Dung lượng : 400g – In khoảng 50.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Sharp AR-205SD – Dùng cho máy AR-5516D/ 5516N/ 5520D/ 5520D/ 275 (300g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-205SD
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-5516D/ 5516N/ 5520D/ 5520D/ 275
 • Dung lượng : 300g – In khoảng 50.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

480.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Sharp AR-271SD – Dùng cho máy AR-235/ 275, AR-M208/ 236/ 275 (400g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp AR-271SD
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR-235/ 275/ 127/ 5135/ 5625/ 5631/ M208/ M235/ M236/ M237/ M257/ M258/ M277/ M316/ M317/ M318/ M276/ N275
 • Dung lượng : 400g – In khoảng 25.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

550.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Sharp MX-235AV – Dùng cho máy AR-5618/ 5620/ 5623 (300g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp MX-235AV
 • Loại máy sử dụng : Sharp AR: 5618/ 5618D/ 5618N/ 5620/ 5620D/ 5620N/ 5623/ 5623D/ 5623N; MX-M:182/ 182D/ 202D/ 232D
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

550.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Sharp MX-500AV – Dùng cho máy MX-M283/ 363/ 453/ 503 (310g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Sharp MX-500AV
 • Loại máy sử dụng : Sharp MX-M283/ 363/ 453/ 503
 • Dung lượng : 310g – In khoảng 40.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Cảm biến nhiệt Sharp AR-160/ 161/ 162/ 163/ 164 , , .
0 trên 5

Chủng Loại Máy Photocopy Mô Tả Thermistor (Bộ Ngắt Điện) Thương Hiệu Sharp Model AR-160/161 AR-162/163/164 MX-M200D OEM No. RDTCT0005QSZZ CET No. CET8238 Min.Order 1Pc Hình Ảnh

Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-202ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR020ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-016ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5618/ 5620/ 5623 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp CS-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-2008d/ 5618/ 5620/ 5623
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-310ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR312
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-450ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-355ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n
 • Dung lượng : 27.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp MX-500AT
 • Dùng cho máy in : Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 91

120000

Chip máy photo Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office