Máy Chiếu Epson

Có tất cả 22 sản phẩm được tìm thấy
Máy chiếu Epson EB-1776W

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-1776W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 2.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 4.000 giờ, bóng đèn 230W UHE
 • Cân nặng: 1.7 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-1795F

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-1795F , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 10.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: 7.000 giờ, bóng đèn 214W UHE
 • Cân nặng: 1.83 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2065

27.750.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2065 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ (Eco)
 • Cân nặng: 4.3 kg
Learn More

27.750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2155W

26.750.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2155W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.2 kg
Learn More

26.750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2165W

30.190.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2165W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ, bóng đèn 300W UHE
 • Cân nặng: 4.7 kg
Learn More

30.190.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2255U

38.000.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2255U , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ, bóng đèn 300W UHE
 • Cân nặng: 4.6 kg
Learn More

38.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-2265U

38.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-2265U , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 5500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ
 • Cân nặng: 4.3 kg
Learn More

38.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-972

19.490.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-972 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4100 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ, bóng đèn 230W
 • Cân nặng: 3.0 kg
Learn More

19.490.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-982W

25.700.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-982W , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ, bóng đèn 230W
 • Cân nặng: 3.1 kg
Learn More

25.700.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Epson EB-E01

11.890.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-E01 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

11.890.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-E10

12.690.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-E10 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ (Eco), bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

12.690.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Epson EB-E500

10.550.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-E500 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

10.550.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-FH52

30.550.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-FH52 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 230W UHE
 • Cân nặng: 3.2 kg
Learn More

30.550.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-U50

26.650.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-U50 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3700 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ, bóng đèn 200W UHE
 • Cân nặng: 3.1 kg
Learn More

26.650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-W06

17.850.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-W06 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3700 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.5 kg
Learn More

17.850.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-W50

22.350.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-W50 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 20.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ (Eco), bóng đèn 200W UHE
 • Cân nặng: 3.0 kg
Learn More

22.350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-W51

Liên hệ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-W51 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W
 • Cân nặng: 2.5 kg
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu Epson EB-X06

12.750.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-X06 , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.5 kg
Learn More

12.750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-X41

12.450.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-X41 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 15.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ, bóng đèn 200W
 • Cân nặng: 2.4 kg
Learn More

12.450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu Epson EB-X51

13.700.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu Epson EB-X51 , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
 • Cân nặng: 2.5 kg
Learn More

13.700.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Featured!
Máy chiếu gần Epson EB-530

22.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu gần Epson EB-530 , , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3200 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 16.000 : 1
 • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 3.7 kg
Learn More

22.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Máy chiếu gần Epson EB-685W

35.500.000 đ

0 trên 5
Máy chiếu gần Epson EB-685W , , .
0 trên 5
 • Độ sáng: 3500 Ansi Lumens
 • Độ tương phản: 14.000 : 1
 • Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
 • Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
 • Cân nặng: 5.7 kg
Learn More

35.500.000 đ

 • Availability: 0 in stock

35500000

Máy chiếu gần Epson EB-685W

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office