Chíp Máy In Xerox

Có tất cả 46 sản phẩm được tìm thấy
Bộ chip Xerox Docuprint C1110/ C1110B/ C1910/ C2120 (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201118
 • Dùng cho máy in : Xerox Docuprint C1110/ C1110B/ C1910/ C2120
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Xerox DocuPrint C3050/ C3055dx (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200809/ CT200822
 • Dùng cho máy in : Xerox Docuprint C3050/ C3055dx
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Xerox DocuPrint C525A/ C2090A , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Xerox C525A
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint C525A/ C2090A
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

350.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bộ chip Xerox DocuPrint CP105b/ CP205/ CP215w/ CM205b (BK/C/Y/M) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser màu
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201595/ CT201591
 • Dùng cho máy in : Xerox Docuprint CP105b/ CP205/ CP215w/ CM205b
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox DocuPrint 2065/ 3055 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox X2065
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint 2065/ 3055
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox DocuPrint P255dw/ M255z , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201918
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P255dw/ M255z
 • Dung lượng : 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox DocuPrint P355d/ P355db/ M355df/ P365d , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350973
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P355d/ P355db/ M355df/ P365d
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox DocuWide 2050/ 2055/ 3030 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox X2050
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuWide 2050/ 2055/ 3030
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160n , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 108R00908
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160n
 • Dung lượng : 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3150

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3150 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 109R00746
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3150
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3200 MFP , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 113R00730
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3200 MFP
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3250 MFP , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01373
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3250 MFP
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3300 MFP , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01411
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3300 MFP
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3420

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3420 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01033
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3420
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3428D/ 3428DN , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01245
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3428D/ 3428DN
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3435

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3435 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01414
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3435
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3450

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3450 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 109R00687
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3450
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3500

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3500 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 109R00748
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3500
 • Dung lượng : 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3600

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3600 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01371
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3600
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox Phaser 3635

80.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Xerox Phaser 3635 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 108R00795
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3635
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox WorkCentre 3119 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 013R00625
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 3119
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox WorkCentre 3210/3220 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CWAA0776
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 3210/3220
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox WorkCentre 4118 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 006R01278
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 4118
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox WorkCentre PE120 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 013R00601
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre PE120
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Xerox WorkCentre PE220 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 013R00621
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre PE220
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200417
 • Dùng cho máy in : Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350401
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200719
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201795
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng : 9.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201734
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201820
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT202507
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 46

80000

Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office