Chip Fuji-Xerox - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Chip Fuji-Xerox (Tổng 28 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-50%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201595/ CT201591
 • Dùng cho máy in: Xerox Docuprint CP105b/ CP205/ CP215w/ CM205b
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201595/ CT201591
 • Dùng cho máy in: Xerox Docuprint CP105b/ CP205/ CP215w/ CM205b
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox X2065
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint 2065/ 3055
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox X2065
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint 2065/ 3055
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201918
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint P255dw/ M255z
 • Dung lượng: 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201918
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint P255dw/ M255z
 • Dung lượng: 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200719
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200719
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350401
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350401
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201795
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 9.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201795
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 9.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201734
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201734
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201820
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT201820
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT202507
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT202507
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT202344
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT202344
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 106R01304
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 106R01304
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 006R01159
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 006R01159
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200417
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200417
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351089
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351089
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351061
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351061
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 101R00434
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 101R00434
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 013R00591
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 96.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 013R00591
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 96.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350604
 • Dùng cho máy in: Xerox Docuprint C1110/ C1110B/ C1910/ C2120
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350604
 • Dùng cho máy in: Xerox Docuprint C1110/ C1110B/ C1910/ C2120
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350973
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint P355d/ P355db/ M355df/ P365d
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350973
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuPrint P355d/ P355db/ M355df/ P365d
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 108R00908
 • Dùng cho máy in: Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160n
 • Dung lượng: 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 108R00908
 • Dùng cho máy in: Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160n
 • Dung lượng: 2.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 106R01245
 • Dùng cho máy in: Xerox Phaser 3428D/ 3428DN
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 106R01245
 • Dùng cho máy in: Xerox Phaser 3428D/ 3428DN
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CWAA0776
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 3210/3220
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CWAA0776
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 3210/3220
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

80000

Chip Xerox WorkCentre 3210/ 3220

Trong kho