Chíp Trống - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Chíp Trống (Tổng 11 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-38%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip HP CE310A
 • Dùng cho máy in: HP Laser Pro CP1025/ M175/ M275
 • Dung lượng: 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip HP CE310A
 • Dùng cho máy in: HP Laser Pro CP1025/ M175/ M275
 • Dung lượng: 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng: 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-30%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng: 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351089
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351089
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351061
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT351061
 • Dùng cho máy in: Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng: 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 101R00434
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 101R00434
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 013R00591
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 96.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox 013R00591
 • Dùng cho máy in: Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng: 96.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-20%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in: Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng: 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

80000

Chip trống Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007

Trong kho