Chíp Trống

Có tất cả 10 sản phẩm được tìm thấy
Chip trống máy photo Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in : Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng : 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng : 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT351089
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT351061
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 101R00434
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 013R00591
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng : 96.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock

80000

Chip trống máy photo Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office