Minolta Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị 1–28 của 92 kết quả

Minolta

Hiển thị sản phẩm/trang:
-20%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV110
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng: 200g - In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV110
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng: 200g - In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-20%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV116
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 164/ 165/ 184/ 185/ 195/ 215/ 226/ 235/ 266
 • Dung lượng: 200g - In khoảng 55.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV116
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 164/ 165/ 184/ 185/ 195/ 215/ 226/ 235/ 266
 • Dung lượng: 200g - In khoảng 55.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-12%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV310
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 200, 222, 250, 282, 350, 362
 • Dung lượng: 300g - In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV310
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 200, 222, 250, 282, 350, 362
 • Dung lượng: 300g - In khoảng 100.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-14%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV411
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng: 300g - In khoảng 121.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Konica Minolta DV411
 • Loại máy sử dụng: Konica Minolta Bizhub 36/ 42/ 223/ 283/ 363/ 423
 • Dung lượng: 300g - In khoảng 121.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Transfer Belt Blade Minolta C6501
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501/ C6500/ C6501
 • Tuổi thọ gạt: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Transfer Belt Blade Minolta C6501
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501/ C6500/ C6501
 • Tuổi thọ gạt: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-511
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-511
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta 750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 600/ 750
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta 750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 600/ 750
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C452
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C452
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

250000

Gạt mực Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163

Trong kho