Máy Đếm Tiền

Có tất cả 25 sản phẩm được tìm thấy
Máy đếm tiền Balion NH-207

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-207 , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm: 1.000 tờ/phút
 • Loại máy: Đếm tiền đơn chức năng
 • Kiểu dáng: đứng
 • Ấn định số, đếm cộng dồn
 • Hiển thị 3 màn hình Led, có mặt số kéo dài
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-301

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-301 , .
0 trên 5
 • Kiểu dáng: Máy nằm dài
 • Tốc độ đếm 1000 tờ / phút
 • Tự động đếm và xoá số về 0
 • Chức năng ấn định số đếm, đếm cộng dồn
 • Có 2 màn hình hiển thị
 • Tự hút bụi làm sạch mắt đếm.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-306S

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-306S , .
0 trên 5
 • Màn hình hiển thị : 3 số
 • Tốc độ đếm : 1000 tờ/phút
 • Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, Tiền siêu giả Polyme,
 • Phát hiện tiền lẫn loại,
 • Hiển thị hai mặt số, tự động kiểm tra tình trạng máy
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-307S

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-307S , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm 1000 tờ/phút
 • Đếm tự động, đếm ấn định số, phát hiện tiền lẫn loại
 • Kiểm tra tiền giả, siêu giả Polyme, tiền lẫn loại
 • Đếm ấn định số, đếm cộng dồn.
 • Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới qua máy tính
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-314S

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-314S , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm 1.000 tờ/phút
 • Tự động đếm, phát hiện tiền giả, tiền siêu giả polyme bằng công nghệ 3D, tia cực tím và hệ thống mắt mầu
 • Tự động nhận biết tiền lẫn loại.
 • Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài
 • Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, có hút bụi.
 • Tự động kiểm tra tình trạng máy.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-405S

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-405S , .
0 trên 5
 • Màn hình hiển thị Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài
 • Tốc độ đếm 1200 tờ / phút
 • Tính năng – Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại.
 • Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, hút bụi.
 • Tự động kiểm tra tình trạng máy.
 • Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Balion NH-406S

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Balion NH-406S , .
0 trên 5
 • Kiểu dáng: máy đứng.
 • Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme bằng công nghệ tiên tiến : 3D, tia cực tím và hệ thống mắt màu.
 • Tự động nhận biết tiền lẫn loại.
 • Hiển thị 4 màn hình, có 2 màn hình kéo dài.
 • Đếm ấn định số, đếm cộng dồn có hút bụi
 • Tự động kiểm tra tình trạng máy.
 • Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả qua máy tính.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền JingRui JR-2880 , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm: 1000 tờ/phút.
 • Tính năng: Máy đếm tiền phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất.
 • Tự động nhận các mệnh giá và phân biệt các loại mệnh giá khác nhau với công nghệ hoàn toàn mới.
 • Có hút lọc bụi
 • Ấn định số tờ cần đếm.
 • Màn hình hiển thị: 1 mặt hiển thị số, kèm mặt số kéo dài
 • Hệ thống phần mềm cập nhật hoàn toàn tự động luôn đổi mới.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền JingRui JR-5688 , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm :1.100 tờ/phút
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
 • Tự động nhận biết mệnh giá và phân loại tiền
 • Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
 • Hệ thống lọc bụi, bảo vệ người sử dụng không hít bụi tiền độc hại
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9191A

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9191A , .
0 trên 5
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9192A

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9192A , .
0 trên 5
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9339A

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9339A , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm: 1100, 1200 tờ/phút.
 • Hiển thị màn hình LED.
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : (Total) Chính Xác
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9799A

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9799A , .
0 trên 5
 • Tốc độ đếm: 4-6s/100 tờ tiền
 • 3 chế độ đếm tiền . đếm tiền polymer , đếm tiền cotton & ngoại tệ
 • Nhận biết mệnh giá, phát hiện tiền khác mệnh giá
 • Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB & JR , không gian phần mềm nâng cấp chống giả ổ chứa lớn, giảm tối đa chi phí thay mới thiết bị
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9900A

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9900A , .
0 trên 5
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm: 1220 tờ tiền/phút
 • Đếm – kiểm tra tiền siêu giả
 • Phát hiện siêu giả Polymer
 • Khung máy: Thép không gỉ
 • Màn hình: 3 tầng hiển thị
 • Cổng nâng cấp phần mềm RS-232
 • Bảo hành: 12 tháng
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Oudis 9900ASP

Liên hệ

0 trên 5
Máy đếm tiền Oudis 9900ASP , .
0 trên 5
 • Hỗ trợ các loại tiền Polymer và các ngoại tệ khác
 • Tốc độ đếm 1100 tờ/phút
 • Đếm hiển thị mệnh giá đang đếm và phân loại tiền, đếm cộng dồn, ấn định số tờ cần đếm, chia mẻ tiền
 • Màn hình hiển thị hai mặt 6 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ
 • Tăng thêm 3 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả, đếm và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả cao cấp
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-2300 , .
0 trên 5
 • Tốc độ: 1000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: không
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Không
 • Công suất tiêu thụ điện: 70W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-2550 , .
0 trên 5
 • Hiển thị màn hình LCD (1 mặt số ), Có mặt số LED kéo dài.
 • Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.
 • Điện nguồn: AC230V (120V) ,50Hz (60Hz).
 • Đếm tốc độ: ≥ 1000 tờ/phút.
 • Đếm tiền kích thước: 50 x 110mm ~ 90 x 180mm.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-2700 , .
0 trên 5
 • Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Có chức năng đếm thông thường và nhận biết tiền nội tệ VNĐ với mắt đọc hồng ngoại “UV”. Đồng thời đếm và nhận biết tiền ngoại tệ bằng mắt đọc từ tính “MG”.
 • Đếm được USD & EURO ( đếm thông thường ).
 • Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.
 • Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-2900 , .
0 trên 5
 • Tốc độ: 1000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: không
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Không
 • Công suất tiêu thụ điện: 70W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-3300 , .
0 trên 5
 • Thiết kế hiện đại, tiết kiệm không gian
 • Khả năng đếm tiền giấy, tiền polime và ngoại tệ
 • Màn hình hiển thị LCD dễ dàng quan sát
 • Tốc độ đếm cực nhanh với 1000 tờ/phút
 • Khả năng đếm cộng dồn, đếm mẻ chuẩn xác
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-3600 , .
0 trên 5
 • Tốc độ: 1000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: không
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Không
 • Công suất tiêu thụ điện: 70W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-7PLUS , .
0 trên 5
 • Công nghệ phát hiện tiền giả bằng công nghệ chụp ảnh CIS: Quét toàn bộ 2 mặt của tờ tiền, Count, UV, MG, IR, CIS dual, SDC.
 • Có khả năng nhận, đếm, cộng tổng, phát hiện giả tự động khi đưa 1 trong những loại tiền VND,USD, EURO, RMB vào đếm.
 • Đếm 1 lần nhiều mệnh giá của một trong 4 loại tiền VND, USD, EURO, CNY (RMB) để cộng tổng, phát hiện giả.
 • Có khả năng đọc và in (với máy in đi kèm) số serial của các tờ tiền USD, EURO, CNY (RMB) và so sánh với các tờ tiền giả lưu trong bộ nhớ máy để cảnh báo cho người dùng.
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-8600 , .
0 trên 5
 • Tốc độ: Min 1.000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: Có
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Có
 • Công suất tiêu thụ điện: 60W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-8800 , .
0 trên 5
 • Tốc độ: Min 1.000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: Có
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Có
 • Công suất tiêu thụ điện: 60W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock
Máy đếm tiền Silicon MC-8PLUS , .
0 trên 5
 • Tốc độ: 3 cấp tốc độ 800-900-1000 tờ/phút
 • Phân biệt tiền giả: Có
 • Nhận biết mệnh giá tiền Polyme: Có
 • Công suất tiêu thụ điện: 60W± 20%
Learn More

Liên hệ

 • Availability: 0 in stock

Máy đếm tiền Silicon MC-8PLUS

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office