Bột Từ Ricoh - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bột Từ Ricoh (Tổng 12 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-10%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng: Ricoh MP 2001/ 2001L/ 2501L
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng: Ricoh MP 2001/ 2001L/ 2501L
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-6%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng: Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng: Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-10%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 18
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 1035/ 1045
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 18
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 1035/ 1045
 • Dung lượng: 500g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-13%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 19
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 1015/ 1018
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 19
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 1015/ 1018
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-15%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 21
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 21
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-11%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 24
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
 • Dung lượng: 900g - In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 24
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
 • Dung lượng: 900g - In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-12%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 26
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045
 • Dung lượng: 520g - In khoảng 200.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 26
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045
 • Dung lượng: 520g - In khoảng 200.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-10%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 28
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 28
 • Loại máy sử dụng: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng: 345g - In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-17%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 3
 • Loại máy photo: Ricoh FT 3813/ 4015/ 4621
 • Dung lượng: 370g - In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 3
 • Loại máy photo: Ricoh FT 3813/ 4015/ 4621
 • Dung lượng: 370g - In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-3%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 30W
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio W240
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 30W
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio W240
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-6%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 410
 • Loại máy photo: Ricoh FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870
 • Dung lượng: 1 kgIn khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 410
 • Loại máy photo: Ricoh FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870
 • Dung lượng: 1 kgIn khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-8%
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 7
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 360.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực: Ricoh Type 7
 • Loại máy photo: Ricoh Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000
 • Dung lượng: 1 kg - In khoảng 360.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

1200000

Bột từ Ricoh type 7 – Cho máy 1055/ 1075/ 2075/ MP6000/ 7000

Trong kho