Bột Từ Ricoh

Có tất cả 12 sản phẩm được tìm thấy
Bột từ Ricoh Developer Black – Cho máy Aficio MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001 (500g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng : Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Dung lượng : 500g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

3.000.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Developer Black – Dùng cho máy Aficio MP 2001/ 2001L/ 2501L (345g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Developer Black
 • Loại máy sử dụng : Ricoh MP 2001/ 2001L/ 2501L
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

950.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 18 – Dùng cho máy Aficio 1035/ 1045 (500g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 18
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 1035/ 1045
 • Dung lượng : 500g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

1.400.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 19 – Dùng cho máy Aficio 1015/ 1018 (345g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 19
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 1015/ 1018
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

650.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 21 – Dùng cho máy Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500 (1000g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 21
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 550/ 1060/ 2075, MP6000/ 7500
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

1.100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 24 – Dùng cho máy Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000 (900g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 24
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1060/ 2060/ 2075, MP7500/ 9000
 • Dung lượng : 900g – In khoảng 300.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

1.200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 26 – Dùng cho máy Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045 (520g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 26
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045
 • Dung lượng : 520g – In khoảng 200.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

750.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 28 – Dùng cho máy Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352 (345g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 28
 • Loại máy sử dụng : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027, MP2852/ 3352
 • Dung lượng : 345g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

900.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 3 – Dùng cho máy FT 3813/ 4015/ 4621 (370g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 3
 • Loại máy photo : Ricoh FT 3813/ 4015/ 4621
 • Dung lượng : 370g – In khoảng 80.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 30W – Dùng cho máy Aficio W240 (1000g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 30W
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio W240
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

2.900.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh Type 410 – Dùng cho máy FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870 (1000g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 410
 • Loại máy photo : Ricoh FT 4220/ 4460, FW740/ 780/ 870
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 60.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

800.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bột từ Ricoh type 7 – Cho máy Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000 (1000g) , , .
0 trên 5
 • Loại mực in: Bột từ máy photocopy
 • Mã mực : Ricoh Type 7
 • Loại máy photo : Ricoh Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000
 • Dung lượng : 1 kg – In khoảng 360.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Chính hãng
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
Learn More

1.200.000 đ

 • Availability: 0 in stock

1200000

Bột từ Ricoh type 7 – Cho máy Aficio 700/ 1055/ 1075/ 2075, MP6000/ 7000/ 8000 (1000g)

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office