Samsung Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị 1–28 của 140 kết quả

Samsung

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-500D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-500/ 550
 • Dung lượng: 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-500D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-500/ 550
 • Dung lượng: 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-510D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-510
 • Dung lượng: 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-510D7K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-510
 • Dung lượng: 28.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-K600A/ C600A/ Y600A/ M600A
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-600/ 650
 • Dung lượng: 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-K600A/ C600A/ Y600A/ M600A
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-600/ 650
 • Dung lượng: 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-C660K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-610/ 660
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-C660K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-610/ 660
 • Dung lượng: 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-38%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-300BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-300BK/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-300, CLX-2160/ 3160N/ 6110
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-38%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLT-409K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-310/ 312/ 315, CLX-3170/ 3175
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLT-409K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-310/ 312/ 315, CLX-3170/ 3175
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-38%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLT-407K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-320/ 325, CLX-3185/ 3285
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLT-407K/C/Y/M
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-320/ 325, CLX-3185/ 3285
 • Dung lượng: 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-38%
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-K350A/ C350A/ Y350A/ M350A
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-350/ 350N
 • Dung lượng: 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser màu
 • Mã hàng: Chip Samsung CLP-K350A/ C350A/ Y350A/ M350A
 • Dùng cho máy in: Samsung CLP-350/ 350N
 • Dung lượng: 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-D3470A
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-3470D/ 3471ND
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-D3470A
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-3470D/ 3471ND
 • Dung lượng: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-D3560A
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-3560/ 3561N
 • Dung lượng: 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-D3560A
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-3560/ 3561N
 • Dung lượng: 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SCX-4720A
 • Dùng cho máy in: Samsung SCX-4520/ SCX-4720
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SCX-4720A
 • Dùng cho máy in: Samsung SCX-4520/ SCX-4720
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SCX-D4725A
 • Dùng cho máy in: Samsung SCX-4725
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SCX-D4725A
 • Dùng cho máy in: Samsung SCX-4725
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SF-560RA
 • Dùng cho máy in: Samsung SF-560R/ 560RC/ 565PR/ 565RN
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung SF-560RA
 • Dùng cho máy in: Samsung SF-560R/ 560RC/ 565PR/ 565RN
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D108S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D108S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-104S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-104S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D1043S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D1043S
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D105
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2580, SCX-4600/ 4623fn
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D105
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-1910/ 1915/ 2525/ 2580, SCX-4600/ 4623fn
 • Dung lượng: 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-40%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-2150D8
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-2150D8
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-25%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D101
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2160/ 2162/ 2165w/ 2168, SCX-3400/ 3405
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung MLT-D101
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2160/ 2162/ 2165w/ 2168, SCX-3400/ 3405
 • Dung lượng: 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
-40%
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-2250
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2250/ 2251/ 2252/ 2255
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại chíp: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Chip Samsung ML-2250
 • Dùng cho máy in: Samsung ML-2250/ 2251/ 2252/ 2255
 • Dung lượng: 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

60000

Chip Samsung ML-2250/ 2251/ 2252/ 2255

Trong kho