Dell Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Loại chíp : Laser đen trắng
  • Mã hàng : Chip Dell 330-9523
  • Dùng cho máy in : Dell 1130/ 1130N/ 1133/ 1135N
  • Dung lượng : 1.500  trang in tiêu chuẩn.
  • Bảo hành: 1.500 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Chip máy in Dell 1130/ 1130N/ 1133/ 1135N

Trong kho