máy chiếu văn phòng Lưu trữ - Hoang Minh Office

máy chiếu văn phòng

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Product tag: máy chiếu văn phòng

Hiển thị sản phẩm/trang:
-8%
11.700.000
10.750.000
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên đến 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.4 kg
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên đến 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.4 kg
-4%
9.190.000
8.790.000
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ
  • Cân nặng: 2.3 kg
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ
  • Cân nặng: 2.3 kg
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 5.000/10.000/15.000 hrs (Normal/Eco/SmartEco). Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.38 kg
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 5.000/10.000/15.000 hrs (Normal/Eco/SmartEco). Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.38 kg
-6%
12.300.000
11.600.000
  • Độ sáng: 3500 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 3000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000 (Eco), bóng đèn 225W
  • Cân nặng: 3.06 kg
  • Độ sáng: 3500 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 3000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 20.000 (Eco), bóng đèn 225W
  • Cân nặng: 3.06 kg
-6%
11.700.000
11.000.000
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
-7%
14.500.000
13.500.000
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ (Eco), bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ (Eco), bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
-9%
12.800.000
11.700.000
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 15.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.4 kg
-4%
14.500.000
13.890.000
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 16.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.5 kg
  • Độ sáng: 3600 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 16.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 12.000 giờ, bóng đèn 210W UHE
  • Cân nặng: 2.5 kg
-7%
8.850.000
8.250.000
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.6 kg
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.6 kg
-3%
8.800.000
8.500.000
  • Độ sáng: 4.000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.6 kg
  • Độ sáng: 4.000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800x600)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ. Bóng đèn 203W
  • Cân nặng: 2.6 kg
-6%
9.890.000
9.300.000
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ.
  • Cân nặng: 2.6 kg
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ.
  • Cân nặng: 2.6 kg
-3%
9.390.000
9.090.000
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 26.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ.
  • Cân nặng: 2.6 kg
  • Độ sáng: 3.800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 26.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 15.000 giờ.
  • Cân nặng: 2.6 kg
-3%
13.000.000
12.590.000
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 12.500 giờ. Bóng đèn 230W
  • Cân nặng: 3.5 kg
  • Độ sáng: 3300 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 12.500 giờ. Bóng đèn 230W
  • Cân nặng: 3.5 kg
-5%
13.500.000
12.890.000
  • Độ sáng: 3700 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 12.500 giờ. Bóng đèn 230W
  • Cân nặng: 3.5 kg
  • Độ sáng: 3700 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024x768)
  • Tuổi thọ đèn: 12.500 giờ. Bóng đèn 230W
  • Cân nặng: 3.5 kg
-5%
10.250.000
9.690.000
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 25.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 3.0 kg
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 25.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 3.0 kg
Liên hệ nhận báo giá
  • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 3.0 kg
  • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 3.0 kg
-9%
15.800.000
14.450.000
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
-12%
20.500.000
18.090.000
  • Độ sáng: 4100 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
  • Độ sáng: 4100 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
-5%
17.350.000
16.400.000
  • Độ sáng: 3100 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: 1280 x 800
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
  • Độ sáng: 3100 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20000 : 1
  • Độ phân giải: 1280 x 800
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 20.000 giờ (sử dụng đúng cách)
  • Cân nặng: 2.9 kg
-3%
18.990.000
18.490.000
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: 1280 x 800
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 7.000 giờ (Eco), bóng đèn 240W UHM
  • Cân nặng: 3.3 kg
  • Độ sáng: 4000 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 20.000 : 1
  • Độ phân giải: 1280 x 800
  • Tuổi thọ đèn: Tối đa 7.000 giờ (Eco), bóng đèn 240W UHM
  • Cân nặng: 3.3 kg
-5%
9.300.000
8.790.000
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
-8%
9.990.000
9.200.000
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 28.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 28.000 : 1
  • Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
-4%
10.700.000
10.250.000
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
  • Độ sáng: 3800 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 22.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
-6%
10.500.000
9.900.000
  • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg
  • Độ sáng: 4200 Ansi Lumens
  • Độ tương phản: 30.000 : 1
  • Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  • Tuổi thọ đèn: Lên tới 15.000 (Eco)
  • Cân nặng: 2.2 kg

9900000

Máy chiếu ViewSonic SP16

Trong kho

Hoàng Minh Office sẽ dừng hoạt động vào ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật (9/6-11/6) để tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty đi du lịch.

Những đơn hàng bảo hành hoặc sửa chữa sẽ được gấp rút hoàn thiện và bàn giao cho quý khách hàng vào thứ 2 (12/6).

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý khách một cuối tuần vui vẻ!