Oudis Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Oudis

Hiển thị sản phẩm/trang:
Liên hệ nhận báo giá
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
Liên hệ nhận báo giá
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả: (Total)
Liên hệ nhận báo giá
 • Tốc độ đếm: 1100, 1200 tờ/phút.
 • Hiển thị màn hình LED.
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : (Total) Chính Xác
 • Tốc độ đếm: 1100, 1200 tờ/phút.
 • Hiển thị màn hình LED.
 • Nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền lẫn loại:
 • Phát hiện tiền giả ,siêu giả chính xác 100%
 • Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ cần đếm
 • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : (Total) Chính Xác
Liên hệ nhận báo giá
 • Tốc độ đếm: 4-6s/100 tờ tiền
 • 3 chế độ đếm tiền . đếm tiền polymer , đếm tiền cotton & ngoại tệ
 • Nhận biết mệnh giá, phát hiện tiền khác mệnh giá
 • Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB & JR , không gian phần mềm nâng cấp chống giả ổ chứa lớn, giảm tối đa chi phí thay mới thiết bị
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
 • Tốc độ đếm: 4-6s/100 tờ tiền
 • 3 chế độ đếm tiền . đếm tiền polymer , đếm tiền cotton & ngoại tệ
 • Nhận biết mệnh giá, phát hiện tiền khác mệnh giá
 • Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB & JR , không gian phần mềm nâng cấp chống giả ổ chứa lớn, giảm tối đa chi phí thay mới thiết bị
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
Liên hệ nhận báo giá
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm: 1220 tờ tiền/phút
 • Đếm - kiểm tra tiền siêu giả
 • Phát hiện siêu giả Polymer
 • Khung máy: Thép không gỉ
 • Màn hình: 3 tầng hiển thị
 • Cổng nâng cấp phần mềm RS-232
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất : 60W
 • Tốc độ đếm: 1220 tờ tiền/phút
 • Đếm - kiểm tra tiền siêu giả
 • Phát hiện siêu giả Polymer
 • Khung máy: Thép không gỉ
 • Màn hình: 3 tầng hiển thị
 • Cổng nâng cấp phần mềm RS-232
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hỗ trợ các loại tiền Polymer và các ngoại tệ khác
 • Tốc độ đếm 1100 tờ/phút
 • Đếm hiển thị mệnh giá đang đếm và phân loại tiền, đếm cộng dồn, ấn định số tờ cần đếm, chia mẻ tiền
 • Màn hình hiển thị hai mặt 6 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ
 • Tăng thêm 3 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả, đếm và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả cao cấp
 • Hỗ trợ các loại tiền Polymer và các ngoại tệ khác
 • Tốc độ đếm 1100 tờ/phút
 • Đếm hiển thị mệnh giá đang đếm và phân loại tiền, đếm cộng dồn, ấn định số tờ cần đếm, chia mẻ tiền
 • Màn hình hiển thị hai mặt 6 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ
 • Tăng thêm 3 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả, đếm và kiểm tra các loại tiền giả, siêu giả cao cấp

Máy đếm tiền Oudis 9900ASP

Trong kho