Mực Đổ/Mực Nạp Sharp - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mực Đổ/Mực Nạp Sharp (Tổng 4 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-20%
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Mã mực: Sharp AR020ST
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 202/ 205/ 206/ 207
 • Trọng lượng: 300g
 • Số bản in: In khoảng 16.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (> 2 lọ), ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Mã mực: Sharp AR020ST
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 202/ 205/ 206/ 207
 • Trọng lượng: 300g
 • Số bản in: In khoảng 16.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (> 2 lọ), ship C.O.D toàn quốc
-13%
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR 200/ 202/ 205/ 206/ 5516/ 5520/ 160/ 165/ 163/ 5316/ 5127
 • Trọng lượng: 500g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR 200/ 202/ 205/ 206/ 5516/ 5520/ 160/ 165/ 163/ 5316/ 5127
 • Trọng lượng: 500g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-15%
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 202/ 205/ 206/ 207
 • Trọng lượng: 600g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-160/ 161/ 200/ 202/ 205/ 206/ 207
 • Trọng lượng: 600g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
-14%
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-M208/ M235/ M236/ M237/ M275/ M276/ M277
 • Trọng lượng: 745g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc
 • Loại mực: Photocopy đen trắng
 • Loại máy in sử dụng: Sharp AR-M208/ M235/ M236/ M237/ M275/ M276/ M277
 • Trọng lượng: 745g
 • Số bản in: In khoảng 12.000 trang (với độ che phủ 5%)
 • Bảo hành: Công ty
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

600000

Mực đổ photo Sharp AR-M208/ M235/ M236/ M237/ M275/ M276/ M277 (700g)

Trong kho