Máy Đếm Tiền Jingrui - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy Đếm Tiền Jingrui (Tổng 2 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Tốc độ đếm: 1000 tờ/phút.
 • Tính năng: Máy đếm tiền phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất.
 • Tự động nhận các mệnh giá và phân biệt các loại mệnh giá khác nhau với công nghệ hoàn toàn mới.
 • Có hút lọc bụi
 • Ấn định số tờ cần đếm.
 • Màn hình hiển thị: 1 mặt hiển thị số, kèm mặt số kéo dài
 • Hệ thống phần mềm cập nhật hoàn toàn tự động luôn đổi mới.
 • Tốc độ đếm: 1000 tờ/phút.
 • Tính năng: Máy đếm tiền phát hiện tiền giả, siêu giả Polymer, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất.
 • Tự động nhận các mệnh giá và phân biệt các loại mệnh giá khác nhau với công nghệ hoàn toàn mới.
 • Có hút lọc bụi
 • Ấn định số tờ cần đếm.
 • Màn hình hiển thị: 1 mặt hiển thị số, kèm mặt số kéo dài
 • Hệ thống phần mềm cập nhật hoàn toàn tự động luôn đổi mới.
 • Tốc độ đếm :1.100 tờ/phút
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
 • Tự động nhận biết mệnh giá và phân loại tiền
 • Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
 • Hệ thống lọc bụi, bảo vệ người sử dụng không hít bụi tiền độc hại
 • Tốc độ đếm :1.100 tờ/phút
 • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
 • Tự động nhận biết mệnh giá và phân loại tiền
 • Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
 • Hệ thống lọc bụi, bảo vệ người sử dụng không hít bụi tiền độc hại

Máy đếm tiền JingRui JR-5688

Trong kho