Gạt Từ Samsung

Có tất cả 9 sản phẩm được tìm thấy
Gạt từ Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 1710
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-1610/ 2010/ 1640/ 2240/ 2510, SCX- 4321/ 4521F , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 1610/ 1640
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1610/ 2010/ 1640/ 2240/ 2510, SCX- 4321/ 4521F
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 1660
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 1910
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 2150
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung2161
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-2950/ 2955/ SCX-4705/ 4726/ 4728 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 2950
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2950/ 2955/ SCX-4705/ 4726/ 4728
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 3050
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Samsung SCX-4200/ 4300 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Samsung 4200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4200/ 4300
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

35.000 đ

 • Availability: 0 in stock

35000

Gạt từ Samsung SCX-4200/ 4300

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office