Gạt Mực Minolta - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gạt Mực Minolta (Tổng 7 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-511
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-511
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 360/ 420/ 500/ 501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta 750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 600/ 750
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta 750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub 600/ 750
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C550
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C451/ C550/ C650
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C452
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C452
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub C452/ C552/ C652
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta C5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Bizhub Pro C5500/ C5501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ 1611/ 2510, Bizhub 250/ 350
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Minolta TN-114
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Konica Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

250000

Gạt mực Minolta Di152/ Di183/ Bizhub 162/ 163

Trong kho