Trục Từ HP

Có tất cả 22 sản phẩm được tìm thấy
Trục lông HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 125A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319F/ M1005
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser màu
 • Mã hàng : MR HP 1025
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 15A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 2100/ 2200 (96A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 2100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2100/ 2200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 2400
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 4200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 16A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet 8000/ 5Si (09A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 09A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 8000/ 5Si
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 80A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 1005
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 85A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120 (36A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 36A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 2035
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet Pro M402n/ M402d/ M402dn/ M426fdw (26A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 26A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M402n/ M402d/ M402dn/ M426fdw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 93A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M435nw/ M706n
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw (17A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 17A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP M125a/ M127fn/ M201n/ M201dw/ M225dw (83A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 83A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M125a/ M127fn/ M201n/ M201dw/ M225dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw (30A) , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 30A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR HP 4015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock

100000

Trục từ HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office