Trục Cao Su Ricoh - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Trục Cao Su Ricoh (Tổng 6 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 2120D
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027/ 2032/ MP2852/ MP3352
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 2120D
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 2027/ 2032/ MP2852/ MP3352
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 3205D
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ 3205
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 3205D
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1035/ 1045/ 2035/ 2045/ 3205
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 2015/ 2018
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1600/ 1900/ 2000
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 2015/ 2018
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 2015/ 2018, MP1600/ 1900/ 2000
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh MP C2000/ C2500/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh MP C2000/ C2500/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh MP C3500/ C4000/ C6000/ C7500/ C651/ C751/ C900
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy màu
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh MP C3500/ C4000/ C6000/ C7500/ C651/ C751/ C900
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 4000/ 5000
 • Nhà cung cấp: Siêu thanh
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục sạc photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Charge Roller Ricoh 4000/ 5000
 • Nhà cung cấp: Siêu thanh
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002
 • Tuổi thọ trục: 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

350000

Trục sạc Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

Trong kho