Trục Cao Su Canon

Có tất cả 11 sản phẩm được tìm thấy
Trục cao su Canon LBP 1210

30.000 đ

0 trên 5
Trục cao su Canon LBP 1210 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 319
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 2900/ 3000 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 312
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3300/ 3360 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 308
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 309
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 3970
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 5050/ 5050n/ MF8010/ 8030/ 8050 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser màu
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 316
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5050/ 5050N/ MF8010/ 8030/ 8050
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

40.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 325
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 326
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục cao su Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục cao su laser đen trắng
 • Mã hàng : Charge Roller Canon 4450/ 4750
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock

30000

Trục cao su Canon MF4450/ 4700/ 4750/ 4800/ 4820D/ 4870dn

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office