Thanh Trống Xerox

Có tất cả 15 sản phẩm được tìm thấy
Thanh trống Xerox DC 236/ 286/ 336, 2005/ 2007/ 3005/ 3007 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre 236/ 286/ 336, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre S2011/ S2110/ S2320/ S2520 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre S2011/ S2110/ S2320/ S2520
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

500.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

700.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

850.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

700.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Tuổi thọ trống :  80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

850.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox DocuPrint 2065/ 3055/ 3105 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3055
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint 2065/ 3055/ 3105
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox P225d/ P225db/ P265dw/ M225dw/ M225z/ M265z , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Xerox CT351055
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : Xerox P225d/ P225db/ P265dw/ M225dw/ M225z/ M265z
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130 , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3115
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117 , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3124
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160N , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3155
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3140/ 3155/ 3160N
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox Phaser 3200 MFP , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3200
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3200 MFP
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435 , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3300
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống Xerox WorkCentre 3210/ 3220 , , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum Xerox 3210
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 3210/ 3220
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock

150000

Thanh trống Xerox WorkCentre 3210/ 3220

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office