Thanh Trống HP

Có tất cả 40 sản phẩm được tìm thấy
Thanh trống HP 1010/ 1020/ 3015/ 3050/ M1319f/ M1005 (12A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 12A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1010/ 1020/ 3015/ 3050
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

99.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw (126A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser màu
 • Mã trống : Drum HP 126A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

170.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312 (125A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser màu
 • Mã trống : Drum HP 125A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CM1312
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP Color CP3520/ CP3525/ CM-3530 (504A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 504A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP3520/ CP3525/ CM-3530
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP Color CP5225n/ CP5225dn/ M750n/ M750dn (650A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser màu
 • Mã trống : Drum HP 650A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP Color CP5520/ CP5525/ M750N/ M750DN
 • Tuổi thọ trống : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP Color LaserJet 5500/ 5550 (645A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser màu
 • Mã trống : Drum HP 645A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 5500/ 5550
 • Tuổi thọ trống : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 15A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 1100/ 3200 (92A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 92A
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

75.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 1300 (13A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 13A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1300
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

75.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 1320/ 1160/ 3390/ 3392 (49A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 49A
 • Nhà cung cấp: Sinolai (Singapore)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 2100/ 2200 (96A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 96A
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2100/ 2200
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 2300/ 2250 (10A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 10A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2300/ 2250
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 11A
 • Nhà cung cấp: Sinolai (Singapore)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

130.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 4000/ 4050/ 4100 (27A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 27A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4000/ 4050/ 4100
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 39A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 29X
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 16A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 8000/ 5Si (09A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 09A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 8000/ 5Si
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

170.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 8100/ 8150 (82X) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 82X
 • Nhà cung cấp: Sinolai (Singapore)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 8100/ 8150
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

75.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 (83X) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 83X
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 80A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401D/ 401N/ 401DN/ M425 series
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603 (90A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 90A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M4555MFP/ 600/ M601/ M602/ M603
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet M604dn/ M605dn/ M606dn (81A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 81A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M604dn/ M605dn/ M606dn/ MFP M630 Series
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet M712n/ M712dn/ M712xh (14A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 14A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M712n/ M712dn/ M712xh
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 35A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 85A
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 (53A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 53A
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

90.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 05A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P3005/ M3027/ M3035 mfp (51A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 51A
 • Nhà cung cấp: HANP (Hàn Quốc)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3005/ M3027 mfp/ M3035 mfp
 • Tuổi thọ trống : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 mfp (55A) , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 55A
 • Nhà cung cấp: SGT (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 MFP
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw (30A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 30a
 • Nhà cung cấp: DUC (Đài Loan)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw
 • Tuổi thọ trống : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Thanh trống HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A) , , .
0 trên 5
 • Loại Trống : Laser đen trắng
 • Mã trống : Drum HP 93A
 • Nhà cung cấp: NEO (Bangladesh)
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M435nw/ M706n
 • Tuổi thọ trống : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 40

150000

Thanh trống HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A)

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office