Lô Ép HP

Có tất cả 22 sản phẩm được tìm thấy
Lô ép HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 12A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320 , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser màu
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 124A
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser màu
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 126A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP Color CP1215/ 1515/ 1525/ CM1312/ 1415 , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser màu
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 125A/ 128A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ 1515/ 1525/ CM1312/ 1415
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 15A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 49A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 4200/ 4300/ 4345 MFP , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 4300
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4345 MFP
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 29X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Số bản in : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 16A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Số bản in : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

250.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 83X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Số bản in : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

450.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 35A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ 1006/ 1007/1008
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P1102/ P1606/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 85A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1606/ M1132/ M1212NF
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P1505/ P1505n/ M1120n/ M1522nf (36A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 36A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1505/ P1505n/ M1120n/ M1522nf
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 (53A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 53A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2015/ P2014
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 05A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2045/ P2040
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet P3015/ P3016/ M521 mfp (55A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 55A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 MFP
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP LaserJet Pro M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 80A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro HP M401D/ 401N/ 401DN/ M425
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw (17A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 17A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP M127fn/ M125a/ M201n/ 201dw/ M225dw (83A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 83A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127fn/ M125a/ M201n/ 201dw/ M225dw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw (30A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 30A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP M402n/ M402d/ M402dn/ M402dne/ M402dw (26A) , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 26A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M402n/ M402d/ M402dn/ M402dne/ M402dw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Lô ép HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603 , .
0 trên 5
 • Loại lô ép : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Pressure Roller HP 4015
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock

150000

Lô ép HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office