Gạt Từ Canon

Có tất cả 13 sản phẩm được tìm thấy
Gạt từ Canon LBP 1210

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 1210 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 251/ 252
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6300/ 6650/ 6670/ MF5840/ 5850
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 2900/ 3000

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 2900/ 3000 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 2900
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3050
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3300/ 3360

30.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 3300/ 3360 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3300
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 3500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 3970
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 5000/ 5100

50.000 đ

0 trên 5
Gạt từ Canon LBP 5000/ 5100 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 5000/ 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 6030
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 6230
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 800/ 810/ 1120 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 1120
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 800/ 810/ 1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon LBP 8780x/ 8100n/ 6780x , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 333
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 8780x/ 8100n/ 6780x
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt từ Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Doctor Blade Canon 328
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

30.000 đ

 • Availability: 0 in stock

30000

Gạt từ Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office