Gạt Mực Ricoh - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Gạt Mực Ricoh (Tổng 9 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1515
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1515
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1022
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030,  MP2510/ 2852
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1022
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030,  MP2510/ 2852
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 2035
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 2035/ 3035, MP4000/ 5000
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 2035
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 2035/ 3035, MP4000/ 5000
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Photocopy màu
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo: Ricoh Aficio MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ gạt: 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh SP100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311
 • Tuổi thọ gạt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại gạt: Laser đen trắng
 • Mã hàng: Cleaning Blade Ricoh SP100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311
 • Tuổi thọ gạt: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

50000

Gạt mực Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311

Trong kho