Gạt Mực Ricoh

Có tất cả 9 sản phẩm được tìm thấy
Gạt mực Ricoh 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1515
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1013/ 1515, MP161F/ 171F/ 201SPF
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1015/ 1018/ 2015/ 2018, MP1800/ 2500
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh 1022/ 1027/ 3025/ 3030/ MP2510/ 2852 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1022
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 1022/ 1027/ 3025/ 3030,  MP2510/ 2852
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh 1035/ 1045/ 2045, MP4000/ 5000 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 2035
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 2035/ 3035, MP4000/ 5000
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt : 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh 1075
 • Nhà cung cấp: Katun (Mỹ)
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio 551/ 1060/ 1075/ 2051, MP6500/ 7500
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh C7500
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP C6000/ C7500/ C7501
 • Tuổi thọ gạt : 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh C2500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Ricoh Aficio MP C2500/ C3000/ C3500/ C4500
 • Tuổi thọ gạt : 50.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Ricoh SP100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

50000

Gạt mực Ricoh SP100/ 101/ 200/ 201/ 310/ 311

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office