Gạt Mực HP

Có tất cả 25 sản phẩm được tìm thấy
Gạt mực HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050 (12A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 12A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP Color 1600/ 2600n .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 124A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600n
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 126A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP Color LaserJet 5500/ 5550 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser màu
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 5500
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP Color LaserJet 5500/ 5550
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 15A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 1100/ 3200 (92A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 92A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1100/ 3200
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 49A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 1300

50.000 đ

0 trên 5
Gạt mực HP LaserJet 1300 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 13A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1300
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350 (39A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 39A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4250/ 4350
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 16A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 83X
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 35A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 85A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet P1505/ P1505n/ M1120n/ M1522nf (36A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 36A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1505/ 1515/ 1522/ 1319/ M1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 05A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet P3005/ M3027/ M3035 mfp (51A) , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 51A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3005/ M3027 mfp/ M3035 mfp
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet Pro M433a/ M436n/ M436dn/ M436nda (56A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 56A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M433a/ M436n/ M436dn/ M436nda
 • Tuổi thọ gạt : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

75.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP LaserJet Pro M435nw/ M706n (93A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 93A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M435nw/ M706n
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw (17A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 17A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M102a/ M102w/ M130a/ M130fn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP M201n/ 201dw/ M125a/ M127fn/ M225dw (83A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 83A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M201n/ 201dw/ M125a/ M127fn/ M225dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw (30A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 30A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M227fdw/ M203dn/ M203dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 80A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP M402n/ M402d/ M402dn/ M402dw/ M426fdw (26A) .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 26A
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M402n/ M402d/ M402dn/ M402dw/ M426fdw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade HP 4015
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

50000

Gạt mực HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office