Gạt Mực Canon

Có tất cả 19 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Gạt mực Canon iR1018/ iR1022/ iR1024 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-32
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1018/ iR1022/ iR1024
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon iR1600/ iR2000/ iR3300 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-20
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1600/ iR2000/ iR3300
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon iR2002/ iR2004/ iR2004n/ iR2006n , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-59
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR2002/ iR2004/ iR2004n/ iR2006n
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon iR2016/ iR2020/ iR2318/ 2420/ 2422l , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-28
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR2016/ iR2020/ iR2318/ 2420/ 2422l
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon iR2520/ 2525/ 2530 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon NPG-50
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR2520/ 2525/ 2530
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 1210

50.000 đ

0 trên 5
Gạt mực Canon LBP 1210 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 1210
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 1210
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 319
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 253x/ 6670dn/ 6680x
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 2900/ 3000 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 303
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 3000
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 312
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100B/ 3150
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 3300/ 3360 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 308
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3300/ 3360
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 3500/ 3900/ 3970 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 309
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3500/ 3900/ 3970
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 5000/ 5100 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 5000/ 5100
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 5000/ 5100
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 6000/ 6030/ 6030w/ MF3010ae .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 325
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6000/ 6030/ MF3010AE
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 326
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 800/ 810/ 1120 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon EP-22
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 800/ 810/ 1120
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon LBP 8780x/ 8100n/ 6780x .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 333
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 8780X/ 8100n/ 6780x
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 337
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF211/ 215/ 217w/ 221d/ 226dn/ 229dw/ LBP 151dw
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon MF4320d/ 4350d/ 4370dn/ L120/ L140/ L160 , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon FX-9
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4320d/ 4350d/ 4370dn/ L120/ L140/ L160
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Canon 328
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Canon MF4450/ 4750/ 4800/ 4820d/ 4870dn
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office