Bao Lụa HP

Có tất cả 21 sản phẩm được tìm thấy
Bao lụa sấy HP 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050 (12A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 12A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1010/ 1018/ 1020/ 3015/ 3050
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320 , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 124A/ 304A
 • Dùng cho máy in : HP Color 1600/ 2600/ CP2025/ CM2320
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 126A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1020/ CP1025/ CP1025nw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP Color CP1215/ 1515/ 1525/ CM1312/ 1415 , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser màu
 • Mã hàng : Fuser Film HP 125A/ 128A
 • Dùng cho máy in : HP Color CP1215/ CP1515/ CP1525/ CM1312/ CM1415
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet 1000/ 1200 (15A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 15A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1000/ 1200
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 49A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet 4200/ 4300/ 4345 MFP , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 4300
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4300/ 4345 MFP
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet 5000/ 5100 (29X) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 29X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5000/ 5100
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 16A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 (53A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 53A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 05A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw (17A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 17A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M102a/ M102w/ M130a/ M130fn/ M130nw/ M130fw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP M127fn/ M125a/ M201n/ 201dw/ M225dw (83A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 83A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M127NF/ M125A/ M201N/ 201DW/ M225DW
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw (30A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 30A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M203dn/ M203dw/ M227sdn/ M227fdn/ M227fdw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn (80A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 80A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M401d/ 401n/ 401dn/ M425dn
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP M402n/ M402d/ M402dn/ M402dne/ M402dw (26A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 26A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet M402n/ M402d/ M402dn/ M402dne/ M402dw
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP P1005/ P1006/ P1007/ P1008/ P1009 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 35A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008/ P1009
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

60.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 85A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102W/ M1132/ M1212NF
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP P1505/ P1505n/ M1120n/ M1522nf (36A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 36A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1522n/ 1522nf/ P1505
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

200.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP P3015/ P3016/ M521 mfp (55A) , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 55A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3015/ P3016/ Pro M521 MFP
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Bao lụa sấy HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603 , .
0 trên 5
 • Loại bao lụa : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Fuser Film HP 4015
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603
 • Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội (chưa bao gồm công lắp đặt)
Learn More

400.000 đ

 • Availability: 0 in stock

400000

Bao lụa sấy HP P4014/ P4015/ P4515/ M601/ M602/ M603

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office