Gạt Mực Xerox

Có tất cả 10 sản phẩm được tìm thấy
Gạt mực Xerox DocuCentre 156/ 186/ 236/ 286 , , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT200401
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Fuji-Xerox DC-156/ 186/ 236/ 286
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox DocuCentre S1810/ S2010/ S2220/ S2420 , , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT201911
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Fuji-Xerox S1810/ S2010/ S2220/ S2420
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT202509
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Fuji-Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Photocopy đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT202344
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Fuji-Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Tuổi thọ gạt : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox P115w/ M115b/ M115fw/ M115w .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT202137
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P115w/ M115b/ M115fw/ M115w
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox P225d/ 225db/ 265dw/ M225dw/ 225z/ 265z .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox CT202330
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuPrint P225d/ 225db/ 265dw/ M225dw/ 225z/ 265z
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox 3115
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser Phaser 3115/ 3116/ 3120/ 3121/ 3130
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox Phaser 3120/ 3420/ 3450 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox 3120
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3120/ 3420/ 3450
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117 .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox 3124
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Gạt mực Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435D .
0 trên 5
 • Loại Gạt : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Cleaning Blade Xerox 3435
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435D
 • Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

50000

Gạt mực Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435D

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office