HSM Lưu trữ - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 8 kết quả

HSM

Hiển thị sản phẩm/trang:
-4%
 • Công suất hủy (70g/A4): 11 - 13 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 390 x 380 x 740 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, thẻ Credit; Có khay nạp giấy hủy liên tục chứa 150 tờ
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 11 - 13 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 390 x 380 x 740 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, thẻ Credit; Có khay nạp giấy hủy liên tục chứa 150 tờ
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-5%
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 1.9 x 15 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 395 x 435 x 837 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card; Hệ thống chống ồn; Công nghệ Eco Smart
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 1.9 x 15 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 395 x 435 x 837 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card; Hệ thống chống ồn; Công nghệ Eco Smart
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-4%
 • Công suất hủy (70g/A4): 14 - 16 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 395 x 317 x 605 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, credit card & CD; Hệ thống chống ồn; Công nghệ Eco Smart
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 14 - 16 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 240 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - Trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 34 lít.
 • Kích thước: 395 x 317 x 605 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, credit card & CD; Hệ thống chống ồn; Công nghệ Eco Smart
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-4%
 • Công suất hủy (70g/A4): 19 - 21 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 310 mm
 • Chức năng: Công nghệ chống kẹt giấy - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Hủy Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD
 • Thùng giấy: 100 lít.
 • Kích thước: 543 x 440 x 845 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hệ thống chống ồn - Công nghệ Eco Smart - Thùng mở ngang tiện lợi
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 19 - 21 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 310 mm
 • Chức năng: Công nghệ chống kẹt giấy - Tự khởi động và tắt khi hủy xong - Hủy Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD
 • Thùng giấy: 100 lít.
 • Kích thước: 543 x 440 x 845 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hệ thống chống ồn - Công nghệ Eco Smart - Thùng mở ngang tiện lợi
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-6%
 • Công suất hủy (70g/A4): 13 - 15 tờ/ lần
 • Huỷ thành sợi nhỏ: 3.9 mm
 • Tốc độ hủy: 50 mm/giây
 • Miệng cắt rộng: 230 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 365 x 280 x 542 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 13 - 15 tờ/ lần
 • Huỷ thành sợi nhỏ: 3.9 mm
 • Tốc độ hủy: 50 mm/giây
 • Miệng cắt rộng: 230 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 365 x 280 x 542 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy CD/thẻ từ/kim bấm
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-5%
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 9 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.9 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 230 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 365 x 280 x 542 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, kẹp giấy, thẻ Credit
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 8 - 9 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 3.9 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 230 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 25 lít.
 • Kích thước: 365 x 280 x 542 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, kẹp giấy, thẻ Credit
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-9%
 • Công suất hủy (70g/A4): 12 tờ/ lần
 • Huỷ thành sợi nhỏ: 6 mm
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 18 lít.
 • Kích thước: 345 x 385 x 245 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy CD/thẻ từ/kim bấm; Hủy văn bản fax, sổ sao kê của ngân hàng, hóa đơn thuốc
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 12 tờ/ lần
 • Huỷ thành sợi nhỏ: 6 mm
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - tự động tắt khi kẹt giấy
 • Thùng giấy: 18 lít.
 • Kích thước: 345 x 385 x 245 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy CD/thẻ từ/kim bấm; Hủy văn bản fax, sổ sao kê của ngân hàng, hóa đơn thuốc
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
-7%
 • Công suất hủy (70g/A4): 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 20 lít.
 • Kích thước: 345 x 245 x 445 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, credit card & CD; Hệ thống chống ồn hiện đại
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ
 • Công suất hủy (70g/A4): 10 tờ/ lần
 • Huỷ vụn thành mảnh: 4.5 x 30 mm
 • Miệng cắt rộng: 220 mm
 • Chức năng: Chống kẹt giấy - trả giấy ngược - Tự khởi động và tắt khi hủy xong
 • Thùng giấy: 20 lít.
 • Kích thước: 345 x 245 x 445 mm
 • Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy, kim bấm, credit card & CD; Hệ thống chống ồn hiện đại
 • Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)
 • Tình trạng máy: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp, CO/CQ

4150000

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar X10

Trong kho