Photo Đen Trắng

Có tất cả 196 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Chip máy photo Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-202ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-160/ 161/ 163/ 200/ 202/ 205
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-235/ 275, AR-M208/ M236/ M276
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR020ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-3020D/ 3820/ 4820/ 5516/ 5520
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-016ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5015/ 5016/ 5220/ 5316
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5618/ 5620/ 5623 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp CS-235
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-2008d/ 5618/ 5620/ 5623
 • Dung lượng : 16.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-310ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5625/ 5631, AR-M258/ M318
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR312
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-5726/ 5731, MX-M260/ M310
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-450ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M280/ M310/ M350/ M450
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp AR-355ST
 • Dùng cho máy in : Sharp AR-M355/ M455, MX-M350n/ M450n
 • Dung lượng : 27.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Sharp MX-500AT
 • Dùng cho máy in : Sharp MX-M363u/ 453u/ 503u/ 623u/ 753u
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-1810
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 181/ 182/ 211/ 212/ 242
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-2507
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 2006/ 2306/ 2506/ 2007/ 2307/ 2507
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba  T-4530
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 205L/ 255/ 305/ 355/ 455
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-2450
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 223/ 225/ 243/ 245
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-4590C
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 256/ 306/ 356/ 456/ 506
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy photo Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Toshiba T-5070
 • Dùng cho máy in : Toshiba e-STUDIO 257/ 307/ 357/ 457/ 507
 • Dung lượng : 43.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

120.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200417
 • Dùng cho máy in : Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350401
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200719
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201795
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng : 9.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201734
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT201820
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT202507
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 25.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT202344
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-V 4070/ 5070
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 106R01304
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 5220/ 5225/ 5230
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip mực máy photo Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox 006R01159
 • Dùng cho máy in : Xerox WorkCentre 5325/ 5330/ 5335
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350299
 • Dùng cho máy in : Xerox DC 236/ 286, 2005/ 2007/ 3005/ 3007
 • Dung lượng : 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT200285
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 156/ 186/ 1055/ 1085
 • Dung lượng : 50.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350413
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre 450i/ 550i/ 4000/ 5010
 • Dung lượng : 40.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350938
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2056/ 2058
 • Dung lượng : 52.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

70.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350922
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 2060/ 3060/ 3065
 • Dung lượng : 55.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip trống máy photo Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070 , , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Xerox CT350941/ CT350942
 • Dùng cho máy in : Xerox DocuCentre-IV 3070/ 4070/ 5070
 • Dung lượng : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 10.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Hiển thị 1–32 / 196

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office