Laser Đen Trắng

Có tất cả 539 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Chip máy in Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6670dn/ MF411dw/ 416dw , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Canon 319
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 251dw/ 252dw/ 6670dn/ MF411dw/ 416dw
 • Dung lượng : 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Canon LBP 3050/ 3100b/ 3150 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Canon 312
 • Dùng cho máy in : Canon LBP 3050/ 3100b/ 3150
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Dell 1130/ 1130N/ 1133/ 1135N .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Dell 330-9523
 • Dùng cho máy in : Dell 1130/ 1130N/ 1133/ 1135N
 • Dung lượng : 1.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 1.500 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Epson Aculaser M2000/2010D , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Epson S050435
 • Dùng cho máy in : Epson Aculaser M2000/2010D
 • Dung lượng : 8.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Epson EPL-2020/ N2500/ 9100 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Epson S051090
 • Dùng cho máy in : Epson EPL-2020/ N2500/ 9100
 • Dung lượng : 6.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L (16A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q7516A
 • Dùng cho máy in : HP 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200L
 • Dung lượng : 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP 800/ M806dn/ M806dx , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CF325X
 • Dùng cho máy in : HP 800/ M806dn/ M806dx
 • Dung lượng : 34.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn/ M4555 mfp (90A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE390A
 • Dùng cho máy in : HP Enterprise M601dn/ M602dn/ M603dn/ M4555 mfp
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392 (49A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5949A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 1160/ 1320/ 3390/ 3392
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430 (11A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP 11A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 2400/ 2410/ 2420/ 2430
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 4200/ 4240/ 4250/ 4350 (42A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5942A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4200/ 4240/ 4250/ 4350
 • Dung lượng : 20.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 4300/ 4345/ M4345 mfp (39A/45A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q5945A/ Q1339A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 4300/ 4345/ M4345 mfp
 • Dung lượng : 18.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q8543X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Dung lượng : 30.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008 (35A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CB435A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf (85A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE285A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1102/ P1102w/ M1132/ M1212nf
 • Dung lượng : 2.000 trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 mfp (78A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE278A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ M1530/ M1536 mfp
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 mfp (53A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q7553A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2014/ P2015/ M2727 mfp
 • Dung lượng : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P2035/ P2055 (05A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE505A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P2035/ P2055, Canon LBP 6300
 • Dung lượng : 2.300  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P3005/ M3027/ M3035 mfp (51A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP Q7551A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3005/ M3027/ M3035 mfp
 • Dung lượng : 5.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P3015/ P3016/ M521 mfp (55A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CE255A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P3015/ P3016/ M521 mfp
 • Dung lượng : 12.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515 (64A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CC364A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet P4014/ P4015/ P4515
 • Dung lượng : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet Pro M125a/ M127fn/ M201n/ M201dw/ M225dw (83A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CF283A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M125a/ M127fn/ M201n/ M201dw/ M225dw
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP LaserJet Pro M435nw/ M701a/ M701n/ M706n (93A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CZ192A
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet Pro M435nw/ M701a/ M701n/ M706n
 • Dung lượng : 12.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in HP Pro 400 M401n/ M401d/ M401dn/ M425dn (80A) , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip HP CF280A
 • Dùng cho máy in : HP Pro 400 M401n/ M401d/ M401dn/ M425dn
 • Dung lượng : 7.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 5.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

80.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Lemark E120

100.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Lemark E120 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12016SE
 • Dùng cho máy in : Lemark E120
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Lemark E230/ 232/ 238/ 240/ 242/ 330/ 332/ 340/ 342 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark 12A8400
 • Dùng cho máy in : Lemark E230/ 232/ 238/ 240/ 242/ 330/ 332/ 340/ 342
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

150.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Lemark E260

300.000 đ

0 trên 5
Chip máy in Lemark E260 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Lexmark E260
 • Dùng cho máy in : Lemark E260
 • Dung lượng : 3.500  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

300.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Ricoh SP200n/ 201n/ 203sf/ 210su/ 212sfnw , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh 407254
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP200n/ 201n/ 203sf/ 210su/ 212sfnw
 • Dung lượng : 2.600  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

65.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Ricoh SP310dn/ 310sfn/ 311dnw/ 325sfnw , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Ricoh SP310
 • Dùng cho máy in : Ricoh SP310dn/ 310sfn/ 311dnw/ 325sfnw
 • Dung lượng : 6.400  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D108S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 1641/ 1642/ 2240/ 2241/ 2242
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-104S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1660/ 1665/ 1670/ 1860/ 1865/ SCX-3200/ 3205
 • Dung lượng : 3.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Chip máy in Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201 , .
0 trên 5
 • Loại chíp : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Chip Samsung MLT-D1043S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1661/ 1666/ 1671/ 1675/ 1861/ 1866/ SCX-3201
 • Dung lượng : 2.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office