1. Khi quý khách hàng truy cập vào website https://hoangminhoffice.com có nghĩa là quý khách đã mặc định đồng ý với các điều khoản trong chính sách bán hàng kinh doanh của chúng tôi. Ở bất cứ lúc nào, chúng tôi đều có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ những chi tiết trong các quy định và điều khoản sử dụng. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng lên website mà không cần thông báo trước. Vì vậy, quý khách nên lưu ý đến khung thời gian cập nhật ở trên đầu mỗi bài viết để biết rằng nội dung của văn bản đã được chỉnh sửa gần đây hay không. Nếu quý khách tiếp tục sử dụng website https://hoangminhoffice.com, sau khi các thay đổi về quy định và điều khoản được đăng tải, đồng nghĩa là quý khách đã chấp nhận với những thay đổi đó.
  1. Website https://hoangminhoffice.com được chúng tôi sử dụng với mục đích cung cấp thông tin sản phẩm và kinh doanh môi giới bán hàng. Ngoài ra, chúng tôi không phải nhà sản xuất cho nên những đánh giá và nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân, chủ quan của khách hàng (không phải của chúng tôi).

Quyền sở hữu và điều hành:

Website thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty TNHH kinh doanh thiết bị máy văn phòng Hoàng Minh.

Địa chỉ: 121 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.382.38073

Fax: 043.9260566

Email: hoangminhoffice@gmail.com