Màn Chiếu Treo Tường - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Màn Chiếu Treo Tường (Tổng 9 sản phẩm)

Hiển thị sản phẩm/trang:
-9%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P50WS
 • Kích thước đường chéo: 70 Inch
 • Vùng chiếu: 1,25m x 1.25m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3. Khả năng chống mốc
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P50WS
 • Kích thước đường chéo: 70 Inch
 • Vùng chiếu: 1,25m x 1.25m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3. Khả năng chống mốc
-7%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P60WS
 • Kích thước đường chéo: 85 Inch
 • Vùng chiếu: 1,52m x 1.52m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3. Khả năng chống mốc
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P60WS
 • Kích thước đường chéo: 85 Inch
 • Vùng chiếu: 1,52m x 1.52m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3. Khả năng chống mốc
-13%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P70WS
 • Kích thước đường chéo: 100 Inch
 • Vùng chiếu: 1,78 m x 1,78 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P70WS
 • Kích thước đường chéo: 100 Inch
 • Vùng chiếu: 1,78 m x 1,78 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
-12%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P80WS
 • Kích thước đường chéo: 113 Inch
 • Vùng chiếu: 2,03m x 2.03m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2. Khả năng chống mốc. Hộp màn thiết kế hình lục lăng chắc chắn
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite P80WS
 • Kích thước đường chéo: 113 Inch
 • Vùng chiếu: 2,03m x 2.03m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white. Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2. Khả năng chống mốc. Hộp màn thiết kế hình lục lăng chắc chắn
-11%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL170WS
 • Kích thước đường chéo: 170 Inch
 • Vùng chiếu: 3,05m x 3.05m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL170WS
 • Kích thước đường chéo: 170 Inch
 • Vùng chiếu: 3,05m x 3.05m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
-12%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL84WS
 • Kích thước đường chéo: 120 Inch
 • Vùng chiếu: 2,13 m x 2,13 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL84WS
 • Kích thước đường chéo: 120 Inch
 • Vùng chiếu: 2,13 m x 2,13 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
-19%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL96WS
 • Kích thước đường chéo: 136 Inch
 • Vùng chiếu: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PL96WS
 • Kích thước đường chéo: 136 Inch
 • Vùng chiếu: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
-8%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PW150WS
 • Kích thước đường chéo: 150 Inch
 • Vùng chiếu: 3,05m x 2.29m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PW150WS
 • Kích thước đường chéo: 150 Inch
 • Vùng chiếu: 3,05m x 2.29m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.3
-24%
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PW96WS
 • Kích thước đường chéo: 120 Inch
 • Vùng chiếu: 2,44 m x 1,83 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Kiểu màn chiếu: Treo tường
 • Model: Dalite PW96WS
 • Kích thước đường chéo: 120 Inch
 • Vùng chiếu: 2,44 m x 1,83 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.

949000

Màn chiếu treo tường Dalite PW96WS – 120 inch (4:3)

Trong kho