Màn Chiếu Điện - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Mới
-17%
New
2.890.000
17%
3.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 170 Inch
 • Kích thước: 3,05m x 3.05m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
6.390.000
6%
6.800.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 200 Inch
 • Kích thước: 3.6 m x 3.6 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-7%
New
7.890.000
7%
8.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 225 Inch
 • Kích thước: 4.07 m x 4.07 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-11%
New
19.500.000
11%
22.000.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 250 Inch
 • Kích thước: 4,6 m x 4.6 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-2%
New
51.500.000
2%
52.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 340 Inch
 • Kích thước: 6.10 m x 6.10 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-15%
New
1.150.000
15%
1.350.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 85 Inch
 • Kích thước: 1.52 m x 1.52 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-12%
New
1.190.000
12%
1.350.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 100 Inch
 • Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
1.450.000
6%
1.550.000
Còn hàng
 •  Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 •  Kích cỡ: 113 Inch
 •  Kích thước: 2m03 x 2m03
 •  Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
1.490.000
6%
1.590.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 120 Inch
 • Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-5%
New
1.750.000
5%
1.850.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 136 Inch
 • Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-10%
New
2.300.000
10%
2.550.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển tử xa
 • Kích cỡ: 150 Inch
 • Kích thước: 3,05 m x 2,29 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-7%
New
5.250.000
7%
5.650.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 180 Inch
 • Kích thước: 3m60 x 2m70
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
5.390.000
6%
5.750.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 200 Inch
 • Kích thước: 4,07 m x 3,05 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-5%
New
19.990.000
5%
21.000.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 250 inch
 • Kích thước: 5.10 m x 3.8 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-7%
New
31.000.000
7%
33.300.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 300 Inch
 • Kích thước: 6.10 m x 4.57 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-4%
New
98.000.000
4%
102.000.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 400 Inch
 • Kích thước: 8.13 m x 6.1 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-8%
New
111.000.000
8%
120.000.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 450 Inch
 • Kích thước: 9.14 m x 6.86 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-10%
New
1.750.000
10%
1.950.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 120 Inch
 • Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc

1750000

Màn chiếu điện Dalite PW96ES – 120 inch (4:3)

Trong kho