Màn Chiếu - Hoang Minh Office

Hiển thị 1–32 của 47 kết quả

Mới
-16%
New
630.000
16%
750.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 chân
 • Kích cỡ: 70 Inch
 • Kích thước: 1.25 m x 1.25 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-7%
New
699.000
7%
750.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 chân
 • Kích cỡ: 85 inch
 • Kích thước: 1m52 x 1m52
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-8%
New
739.000
8%
800.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 Chân
 • Kích cỡ: 100 Inch
 • Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-3%
New
950.000
3%
980.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 chân
 • Kích cỡ: 113 Inch
 • Kích thước: 2,03 m x 2,03 m
 • Mô tả khác: Chất liệu: Matte White. Bạt có độ dày cao, bo viền. Độ bền cao, chống ẩm mốc.
Mới
-9%
New
1.050.000
9%
1.150.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 Chân
 • Kích cỡ: 120 Inch
 • Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-15%
New
1.450.000
15%
1.700.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 Chân
 • Kích cỡ: 136 Inch
 • Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-6%
New
3.100.000
6%
3.300.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 chân
 • Kích cỡ: 150 Inch
 • Kích thước: 3.05m x 2.29m
 • Mô tả khác: Bạt có độ dày cao, bo viền. Độ bền cao, chống ẩm mốc
Mới
-6%
New
1.450.000
6%
1.550.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: 3 Chân
 • Kích cỡ: 120 Inch
 • Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
 • Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
Mới
-6%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 100 Inch (16:9)
 • Kích thước: 2,21 m x 1,25 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-8%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 100 Inch (4:3)
 • Kích thước: 2,03 m x 1,52 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-6%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 105 Inch (16:9)
 • Kích thước: 2,35 m x 1,32 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-7%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 120 Inch (16:9)
 • Kích thước: 2,66 m x 1,49 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-4%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 120 Inch (4:3)
 • Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-6%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 133 Inch (16:9)
 • Kích thước: 2,95 m x 1,65 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-14%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 135 Inch (1:1)
 • Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-9%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 150 Inch (16:9)
 • Kích thước: 3,32 m x 1,87 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-4%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 150 Inch (4:3)
 • Kích thước: 3,05 m x 2,29 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-8%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 170 Inch (1:1)
 • Kích thước: 3,05 m x 3,05 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-8%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 84 Inch (16:9)
 • Kích thước: 1,86 m x 1,05 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-7%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 92 Inch (16:9)
 • Kích thước: 1,98 m x 1,24 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-5%
New
 • Kiểu màn chiếu: Âm trần, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 92 Inch (4:3)
 • Kích thước: 1,87 m x 1,40 m
 • Mô tả khác: Có điều khiển từ xa; Vải màn chất lượng cao Matte white D; Góc nhìn 180 độ, gain đạt 1.3 giúp tăng độ tương phản; Khả năng chống mốc, chống cháy, chống rách tuyệt đối.
Mới
-17%
New
2.890.000
17%
3.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 170 Inch
 • Kích thước: 3,05m x 3.05m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
6.390.000
6%
6.800.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 200 Inch
 • Kích thước: 3.6 m x 3.6 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-7%
New
7.890.000
7%
8.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 225 Inch
 • Kích thước: 4.07 m x 4.07 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-11%
New
19.500.000
11%
22.000.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 250 Inch
 • Kích thước: 4,6 m x 4.6 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-2%
New
51.500.000
2%
52.500.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 340 Inch
 • Kích thước: 6.10 m x 6.10 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-15%
New
1.150.000
15%
1.350.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 85 Inch
 • Kích thước: 1.52 m x 1.52 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-12%
New
1.190.000
12%
1.350.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 100 Inch
 • Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
1.450.000
6%
1.550.000
Còn hàng
 •  Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 •  Kích cỡ: 113 Inch
 •  Kích thước: 2m03 x 2m03
 •  Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-6%
New
1.490.000
6%
1.590.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 120 Inch
 • Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-5%
New
1.750.000
5%
1.850.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển từ xa
 • Kích cỡ: 136 Inch
 • Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
Mới
-10%
New
2.300.000
10%
2.550.000
Còn hàng
 • Kiểu màn chiếu: Điện, điều khiển tử xa
 • Kích cỡ: 150 Inch
 • Kích thước: 3,05 m x 2,29 m
 • Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc

2300000

Màn chiếu điện Dalite PW150ES – 150 inch

Trong kho