Danh mục sản phẩm

Lô Sấy

Có tất cả 82 sản phẩm được tìm thấy
Tìm kiếm sản phẩm theo:
Lô sấy máy in Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW (TN1010) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN1010
 • Dùng cho máy in : Brother HL-1111/ 1201/ DCP-1511/ 1601/ MFC-1811/ 1916NW
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-2030/ 2040/ 2045, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n (TN2025) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN2025
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2030/ 2040/ 2045, DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820n
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-2140/ 2150/ DCP-7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840 (TN2130) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN2130
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150/ DCP-7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-2140/ 2150/ DCP-7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840 (TN2130) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN2130
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2140/ 2150/ DCP-7040/ MFC-7340/ 7450/ 7840
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-2240/ 2250/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860 (TN2280) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN2280
 • Dùng cho máy in : Brother HL-2240/ 2250/ DCP-7060/ MFC-7360/ 7470/ 7860
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5140/ 5150/ 5170/ DCP-8040/ MFC-8220/ 8440/ 8840D (TN3060) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3060
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5140/ 5150/ 5170/ DCP-8040/ MFC-8220/ 8440/ 8840D
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860 (TN3140) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3140
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860 (TN3140) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3140
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860 (TN3140) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3140
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5240/ 5280/ DCP-8060/ MFC-8060/ 8860
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5340/ 5350/ 5370/ DCP-8080/ MFC-8480/ 8680/ 8890 (TN3250) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3250
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5340/ 5350/ 5370/ DCP-8080/ MFC-8480/ 8680/ 8890
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-5340/ 5350/ 5370/ DCP-8080/ MFC-8480/ 8680/ 8890 (TN3250) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother TN3250
 • Dùng cho máy in : Brother HL-5340/ 5350/ 5370/ DCP-8080/ MFC-8480/ 8680/ 8890
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-960/ 1260/ 1660/ 2060 , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Brother 1660
 • Dùng cho máy in : Brother HL-960/ 1260/ 1660/ 2060
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Brother HL-L2300/ L2360/ 2361/ L2321/ L2366/ MFC-L2701 (TN2385) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller TN2385
 • Dùng cho máy in : Brother HL-L2300/ L2360/ 2361/ L2321/ L2366/ MFC-L2701
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Canon iR1600/ iR2000/ iR3300 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Canon iR1600/ iR2000/ iR3300
 • Số bản in : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in HP LaserJet 8100/ 8150 (82X) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller HP 82X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 8100/ 8150
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050 (83X) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller HP 83X
 • Dùng cho máy in : HP LaserJet 9000/ 9040/ 9050
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

750.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Lexmark E120/ E120n , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Lexmark 12016SE
 • Dùng cho máy in : Lexmark E120/ E120n
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-1640/ 2240/ 2250 (D108S) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung D108S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 2240/ 2250
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-1640/ 2240/ 2250 (D108S) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung D108S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 2240/ 2250
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-1660/ 1670/ 1665/ 1860/ 1866/ SCX-3201/ 3218 (D1043S) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung D1043S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1660/ 1670/ 1665/ 1860/ 1866/ SCX-3201/ 3218
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824 (D105L) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung D105L
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824 (D105L) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller D105L
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3400/ 3405 (D101S) , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung D101S
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3400/ 3405
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Samsung ML-3050/ 3470/ SCX-5330/ 5530 , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Samsung 3050
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3050/ 3470/ SCX-5330/ 5530
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Xerox Phaser 3124/ 3125/ 3117 , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller 022N02310
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3124/ 3125
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Xerox Phaser 3200 MFP , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller Xerox 3200
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3200 MFP
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy in Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435 , .
 • Loại lô sấy : Laser đen trắng
 • Mã hàng : Upper Roller JC66-01211A
 • Dùng cho máy in : Xerox Phaser 3300/ 3428/ 3435
 • Số bản in : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

150.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy photo Konica Minolta Bizhub 162/ 163/ 210/ Di 152/ 183/ 1811 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 162/ 163/ 210/ Di 152/ 183/ 1811
 • Số bản in : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy photo Konica Minolta Bizhub 162/ 163/ 210/ Di 152/ 183/ 1811 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: Katun
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 162/ 163/ 210/ Di 152/ 183/ 1811
 • Số bản in : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

450.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy photo Konica Minolta Bizhub 164/ 184/ 7718 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 164/ 184/ 7718
 • Số bản in : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy photo Konica Minolta Bizhub 164/ 184/ 7718 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: Seahill
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 164/ 184/ 7718
 • Số bản in : 60.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

200.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng
Lô sấy máy photo Konica Minolta Bizhub 222/ 223/ 282/ 283/ 363/ 423/ 7728/ 7828 , .
 • Loại lô sấy : Photocopy đen trắng
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy photo : Konica Minolta Bizhub 222/ 223/ 282/ 283/ 363/ 423/ 7728/ 7828
 • Số bản in : 80.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: Công ty (03 tháng)
Xem thêm

250.000 đ

 • Sẵn hàng: 0 còn hàng

Hiển thị 1–32 / 82

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office