Trục Từ Samsung

Có tất cả 10 sản phẩm được tìm thấy
Trục từ Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 1710
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1520/ 1710/ 1750, SCX-4100/ 4216F
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-1610/ 2010/ 2510, SCX- 4321/ 4521F , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 1610
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1610/ 2010/ 2510, SCX- 4321/ 4521F
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung D1043S
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1630/ 1666/ 1660, SCX-3200/ 3201
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-1640/ 2240 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung D108S
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1640/ 2240
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 1910
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-1910/ 2850, SCX-4600/ 4601/ 4623/ 4824
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 2150
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2150/ 2151/ 2550/ 2551
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

100.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung D101S
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-2160/ 2161/ 2165/ 2168, SCX-3401/ 3405
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 3050
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung ML-3050/ 3470, SCX-5330/ 5530
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung SCX-4200

50.000 đ

0 trên 5
Trục từ Samsung SCX-4200 , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung 4200
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung SCX-4200
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock
Trục từ Samsung SL-M2020w/ 2070w , .
0 trên 5
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Samsung D111S
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Samsung SL-M2020w/ 2070w
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
Learn More

50.000 đ

 • Availability: 0 in stock

50000

Trục từ Samsung SL-M2020w/ 2070w

Trong kho

Các đối tác

Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office
Liên hệ đặt hàng tại Hoàng Minh Office