Trục Từ Panasonic - Hoang Minh Office

Trục Từ Panasonic

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị sản phẩm/trang:
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic FA85
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-FLB 802/ 812/ 852/ 882
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic FA85
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-FLB 802/ 812/ 852/ 882
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic 2025
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-MB2010/ 2025/ 2030/ 2085/ 2090
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic 2025
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-MB2010/ 2025/ 2030/ 2085/ 2090
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic FAT472
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-MB 2120/ 2130/ 2170/ 2270
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
 • Loại trục: Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng: MR Panasonic FAT472
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in: Panasonic KX-MB 2120/ 2130/ 2170/ 2270
 • Tuổi thọ trục: 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

100000

Trục từ Panasonic KX-MB 2120/ 2130/ 2170/ 2270

Trong kho