Trục Từ Lexmark - Hoang Minh Office

Hiển thị tất cả 3 kết quả

80.000
Còn hàng
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Lexmark E120
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Lexmark E120
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
80.000
Còn hàng
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Lexmark E230
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Lexmark E230/ E232
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)
50.000
Còn hàng
 • Loại trục : Trục từ laser đen trắng
 • Mã hàng : MR Lexmark X215
 • Nhà cung cấp: CET
 • Dùng cho máy in : Lexmark X215
 • Tuổi thọ trục : 10.000  trang in tiêu chuẩn.
 • Bảo hành: 2.000 bản in hoặc 1 tháng (tùy điều kiện nào tới trước)

50000

Trục từ Lexmark X215

Trong kho